Goed voor mens en milieu

Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke functie. Immers, wij leveren en produceren materialen voor kinderen, die veilig, gezond en met het oog op de toekomst gebruikt moeten kunnen worden. Voor Reinders is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan ook geen affiche om alleen maar mooie sier te maken. MVO is voor ons een vanzelfsprekendheid, die wij vertaalden in een duidelijk en concreet MVO-beleid.

Milieu
Bij elke beslissing die wij nemen, speelt gerichte aandacht voor het milieu een centrale rol. Wij denken en doen milieuvriendelijk. Vanuit een adequaat milieuzorgsysteem leveren wij bijdragen aan de verbetering van het milieu. Bovendien houden wij ons door het milieuzorgsysteem altijd aan de wet- en regelgeving in milieu. In de dagelijkse praktijk zie je de tastbare gevolgen van ons milieubeleid. Wij geven daarvan een paar voorbeelden:

  • Ons verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
  • Het kantoorpand wordt verlicht met behulp van LED verlichting.
  • Voor het drukwerk wordt verantwoord FSC papier gebruikt.
  • Onze poststukken worden CO2 neutraal verstuurd met PostNL.
  • Een geautomatiseerd magazijn zorgt voor minder afval en verbruiksmateriaal.
  • Wij stimuleren klanten gebruik te maken van de mogelijkheid tot digitaal factureren.

Mens en maatschappij
Reinders staat bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn actief in verschillende maatschappelijke projecten en evenementen, die gericht zijn op kinderen, opvang en onderwijs. Wij stelden ook een gedragscode op. De gedragscode schrijft voor dat wij integer en eerlijk handelen en dat wij geen zaken doen met niet-ethische organisaties. Daardoor zijn producten die door kinderen zijn gemaakt of die worden geproduceerd in oorlogsgebieden bij ons uit den boze.


Daarnaast houden we ons, zoals je ook van ons mag verwachten, strikt aan de wet- en regelgeving over de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ons assortiment van producten en meubilair met een veiligheidskeurmerk groeit dan ook snel. De veiligheid en gezondheid van kinderen staan altijd voorop bij de assortimentsbepaling.