Themamiddag rekenen en wereldorientatie

In het nieuwe schooljaar starten met een nieuwe methode die past bij de visie van de school, de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelt en de leerkracht optimaal ondersteunt in het geven van het beste onderwijs? Bezoek onze themadagen om alles te horen, ervaren en te vragen over de methode waar jij nieuwsgierig naar bent.

Op woensdag 27 maart organiseert Reinders de themamiddag rekenen en wereldoriëntatie. Tijdens deze middag leer je de nieuwe generatie methodes beter kennen en in te zetten! Een middag boordevol interessante workshops en volop inspiratie door ons hele pand. 

 Inschrijven voor deze themamiddag

Programma themamiddag rekenen en W.O.
13.30 – 14.00: Inloop, ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45: Methode workshop
14.45 – 15.00: Pauze
15.00 – 15.45: Methode workshop
15.45 – 16.30: Methode workshop
16.30 – 17.00: Borrel in Reinders café

Locatie: Inspiratiecentrum Reinders Oisterwijk. Bekijk route
Datum en tijd: Woensdag 27 maart 2019, 13:30 - 17:00 uur
Extra: Wij verloten onder de deelnemers een geheel verzorgde Momento Optimaal Training (t.w.v. €499,-). Iedere deelnemer ontvangt bij binnenkomst een lootje, in de pauze wordt het winnende lootje bekend gemaakt. Tip: je maakt dus extra veel kans als je met meerdere collega's naar onze themamiddag komt!


Tijdens deze middag mag je 3 workshoprondes volgen.
Bekijk hier uit welke workshops je kunt kiezen, klik op meer meer info als je meer informatie wilt over de workshop:

Workshops rekenen:

Nr workshop Methode Uitgeverij Meer informatie over de workshop
1 Visie op goed rekenonderwijs Malmberg Klik hier voor meer info
2 Pluspunt 4 met Bingel Malmberg  Klik hier voor meer info
3 Wereld in Getallen 5 met Bingel Malmberg  Klik hier voor meer info
4 Getal in Ruimte Junior Noordhoff  Klik hier voor meer info
5 Alles Telt Q ThiemeMeulenhoff  Klik hier voor meer info
6 MATH 3.0 EXOVA  Klik hier voor meer inf     
7 Rekentuin Oefenweb  Klik hier voor meer info    
8 Documentatie centrum & Themaplein Schoolsupport Klik hier voor meer info 
9 Muiswerk Compleet Muiswerk Klik hier voor meer info

 Inschrijven voor deze themamiddag 

Workshops wereldorientatie:

Nr Workshop Methode Uitgeverij Meer informatie over de workshop
10 Naut Meander Brandaan 2 Malmberg Klik hier voor meer info
11 Wijzer! Noordhoff Klik hier voor meer info
12 De zaken van Zwijsen Zwijsen  Klik hier voor meer info
13 Blink Wereld (+ geintegreerd) Blink  Klik hier voor meer info
14 Faqta Wereld en Talent Faqta  Klik hier voor meer info
15 Expeditie Wereld EXOVA  Klik hier voor meer info

 Inschrijven voor deze themamiddag 

 Meer informatie over de workshops - Rekenen

1. Malmberg Visie op goed rekenonderwijs
Een inleidende workshop van Malmberg. Deze workshop zet de kaders neer voor de vervolg workshops Pluspunt en Wig. 

2. Malmberg Pluspunt 4 met Bingel
De vernieuwende methode Pluspunt bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas. De nieuwe editie van Pluspunt biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt Malmberg ‘evenwichtig rekenen’. Er wordt niet gekozen voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar de sterke elementen uit beide rekendidactieken worden samen genomen. Lees meer.

3. Malmberg Wereld In Getallen 5 met Bingel
De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Drie didactische modellen ondersteunen de leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht.  Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd. Lees meer.

Let op: indien je WIG 5 of PP4 als methodeworkshop kiest dien je ook de workshop `visie op goed onderwijs' te volgen. Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarnaast kun je dan nog 1 andere workshop kiezen. (totaal 3)

4. Noordhoff Getal in Ruimte Junior
Getal en Ruimte Junior is dé nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs.Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal & Ruimte Junior centraal. Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs! Getal & Ruimte Junior maakt heldere keuzes: langere tijd aandacht voor één onderwerp; iedere dag instructie; in kleine stapjes van oefenen naar toepassen en regelmatig automatiseringsoefeningen. De methode gaat uit van duidelijke en altijd werkende strategieën. Kom naar deze workshop en ontdek hoe met Getal & Ruimte Junior elk kind leert rekenen. lees meer

5. ThiemeMeulenhoff Alles Telt Q

Rekenmethode voor groep 1-8. We gaan uit van een positieve benadering en succeservaringen voor iedere leerling, ongeacht niveau! Met jaarlijks actuele werkschriften. Leerlingen kunnen op 3 niveaus rekenen en digitaal zelfs op individueel niveau. Met eloboratieve feedback, zodat je niet alleen weet of het fout is, maar ook waarom het fout is. De 21e eeuwse vaardigheden zijn verweven door de gehele methode. Per les wordt er 1 lesdoel behandeld, zo blijft het overzichtelijk, dit geldt ook voor de herhalings,-en automatiseringsoefeningen. Met uitgebreide aandacht voor het ontwikkelen van getalbegrip en het aanleren van rekenvaardigheden. Elk nieuw onderwerp word met een interactief filmpje of animatie geïntroduceerd, om kinderen met een goed gevoel aan het onderwerp te laten starten en de rekenangst weg te halen. De cockpit biedt alles wat nodig is voor het geven en voorbereiden van de lessen. Het is dè digitale handleiding die ondersteuning biedt bij het inzetten van de methode, en begeleiding bij het kiezen van de rekenstrategie. Kortom: de rekenmethode van nu! Lees meer

6. Exova - MATH 3.0
Maak kennis met de vernieuwde MATH 3.0
Wil jij modern, goed rekenonderwijs geven met oog voor de leerling én tegelijkertijd jouw professionele ontwikkeling naar rekenexpert vormgeven, dan nodig ik je uit om naar de workshop MATH 3.0 te komen op 27 maart a.s. bij Reinders in Oisterwijk!
De vernieuwde MATH is een rekenmethodiek voor de groepen 1 t/m 8 en bestrijkt d.m.v. leerlijnen het gehele kader van referentieniveaus, kerndoelen en CITO. De doelen zijn opbouwend in moeilijkheidsgraad. Het werken met concreet materiaal, in de rekenontdekhoek, in het klaslokaal en/of in ‘de echte wereld’, vormt de basis van alle rekenbegrip. MATH steekt in op het verwerven van inzicht, keuze in rekenstrategieën en koppelt rekenen aan context en toepassingen. MATH speelt expliciet in op de vraag vanuit het veld om ‘het leren’ anders te organiseren met een duidelijke rol voor onderzoekend en ontdekkend leren, de inzet van ICT en de executieve functies/21st century skills. Dit om passend onderwijs een betere invulling te geven vanuit de ontwikkelingsbehoefte van elke leerling. In 2018 is de complete methodiek vernieuwd. Zowel de ‘look and feel’, als de inhoudelijke en didactische kant van de methodiek zijn verbeterd en aangepast aan de huidige eisen. De laatste toevoegingen bestaan uit digitale werkbladen en digitale bewijslast per leerdoel en de uitbreiding naar bewijslast voor een heel level, de helikopterbladen. Lees meer

7. Oefenweb Rekentuin
Rekentuin workshop - zo maak je het rekenen oefenen leuker en efficiënter voor elk kind
Oefenen naast je methode werkt. Het zorgt ervoor dat de lesstof beter beklijft. Maar elk kind is anders. Met Rekentuin van Oefenweb zorg je ervoor dat elk kind de juiste oefenstof krijgt. Dankzij slimme software volgt elke leerling automatisch een eigen oefenroute en ervaart het altijd succes. Zo krijgt elke leerling vanzelf herhaling waar nodig en uitdaging waar mogelijk.

Tijdens deze workshop komen al deze onderwerpen aan bod en krijg je uitleg over hoe je Oefenweb zo efficiënt mogelijk inzet. Welke instellingen je gebruikt, welke doelen je voor je leerlingen stelt en welke data uit het dashboard voor jou relevant is. Of je nu gebruiker bent of geïnteresseerd in de mogelijkheden van Rekentuin, je bent van harte welkom bij deze workshop. Lees meer

8. Schoolsupport gecombineerde workshop
Gecombineerde workshop Themaplein en Documentatiecentrum Online. Wil jij het maximale halen uit je thema’s wereldoriëntatie? Ben jij op zoek naar een rijke omgeving voor bronnen, teksten en informatieverwerking? Doe dan mee met deze workshop! Themaplein en Documentatiecentrum Online; ze verbinden wereldoriëntatie met lezen en tekstbegrip, en bieden kindvriendelijke bronnen binnen een eigen projectomgeving. Met meer dan 3000 informatieboeken heb je teksten en thematische informatie binnen handbereik, zowel fysiek als digitaal! Geef je thema’s en projecten de inhoud die ze verdienen. Want informatie verwerken is omgaan met bronnen!

9. Muiswerk Muiswerk Compleet
Leerlingen slim laten groeien in taal en rekenenMuiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s, die leerkrachten in het primair onderwijs helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Lees meer.

Meer informatie over de workshops - Wereldoriëntatie

10. Malmberg Naut Meander Brandaan 2
Zaakvakonderwijs wordt betekenisvol met deze integrale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Kinderen leren over de wereld en worden belangrijke 21e eeuwse vaardigheden bijgebracht. Met Naut Meander Brandaan gaan ze direct met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag. In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoger leerrendement. Lees meer

11. Noordhoff Wijzer!
Wijzer! Wereldoriëntatie sluit aan bij de eigen interesse en nieuwsgierigheid van kinderen en probeert die te stimuleren. Door middel van allerlei activiteiten die aansluiten bij hun belevings- en ervaringswereld, verkennen de kinderen de wereld om hen heen én verder. Door in groep 3 en 4 al regelmatig aandacht te besteden aan hun eigen omgeving, dorp of stad, legt u een goede basis voor de zaakvaklessen die vanaf groep 5 volgen. Wijzer! Wereldoriëntatie sluit aan bij de methoden in de bovenbouw. De vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis zijn volledig in de thema’s verweven. In deze workshop laten wij u graag kennismaken met deze compacte en flexibele methode. Lees meer

12. Zwijsen De Zaken van Zwijsen
Binnen De Zaken van Zwijsen kun je wereldoriënterend werken met aardrijkskunde (Wereldzaken), geschiedenis (Tijdzaken) en natuur & techniek (Natuurzaken) volledig volgens de 21-eeuwse vaardigheden. Maandelijks ontvang je een nieuwe les die inhaakt op de actualiteit. En wil je meer onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren? Dan kun je gebruik maken van de geïntegreerde thema’s waarin de kinderen zelf op onderzoek gaan. De Zaken van Zwijsen is dé doorgaande leerlijn voor de zaakvakken voor groep 3 t/m 8. Lees meer

13. Blink Blink Wereld
Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren met Blink Wereld.
Wil je op een onderzoekende en ontdekkende manier wereldoriëntatie geven? Blink Wereld biedt een volledig en flexibel pakket voor groep 3 t/m 8 waarbinnen je keuzes kunt maken die aansluiten bij de visie van jouw school. Bijvoorbeeld om wereldoriëntatie geïntegreerd te geven, of in drie aparte vakken, met veel ruimte voor eigen onderzoek of middels geleid onderzoek. Je kunt hierin altijd switchen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Door middel van onderzoeksvragen vergroten ze actief hun kennis van de wereld. De 21st century skills komen daarbij logisch en geïntegreerd aan bod en kunnen worden gevolgd door leerkracht en leerling. De verwerking van de lessen vindt naar keuze digitaal of op papier plaats, of een combinatie van beide. In deze kennissessie ontdek je meer over de Blink Wereld. We bespreken de verschillende opties die je hebt. We bekijken vervolgens samen de lesomgeving zodat je hierna makkelijk zelf aan de slag kan met de proefthema’s. Lees meer 


14. Faqta Faqta Wereld & Talent
Faqta Wereld & Talent is een compleet programma voor wereldoriëntatie dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. We leren ze spelenderwijs de wereld te ontdekken en digitaal vaardig te worden. Faqta Wereld & Talent heeft een thematische opbouw en biedt een geïntegreerd programma voor talentontwikkeling. Lees meer

15. EXOVA Expeditie Wereld
EXOVA heeft haar methodiek wereldoriëntatie (Expeditie Wereld, voorheen T-WORLD) flink onder handen genomen. Leerlingen volgen hun eigen leerroute op tempo, niveau en leerstijl. De leerkracht kan leidend zijn in dit proces, of stapt in de rol van coach of friendly mediator.  Kortom: zaakvakgericht en thematisch te gebruiken en natuurlijk volledig gepersonaliseerd in te zetten.
Welkom in Expeditie Wereld!
Expeditie Wereld is een methodiek wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau en domeinen (Natuur & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Samenleving). Binnen deze domeinen zijn er honderden leeractiviteiten en leermiddelen te vinden. Je kunt direct starten met één van de 150 voorbeeldwerelden. Natuurlijk kun je ook je eigen wereld maken. De kinderen ontdekken de wereld via leeractiviteiten die voldoende ruimte laten voor individuele invulling, verdieping, verbreding en creativiteit. Expeditie Wereld is een leerlijn onderzoekend & ontdekkend leren en geeft leerling en leerkracht houvast om beredeneerd te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden die nu populair gezegd de 21st century skills heten. Lees meer

 Inschrijven voor deze themamiddag

Marjolein van Heel
Marjolein van Heel Grafisch vormgeefster

Creativiteit, functionaliteit en oog voor detail.
Helderheid en inspiratie voor de klas.