Atlantis

Atlantis voortgezet lezen - 2019 voor het primair onderwijs, groep 4 t/m 8. Bekijk hieronder alle informatie over Atlantis, handig samengevat! Direct bestellen in de webshop

Algemeen
Atlantis: wereld van verhalen (2019) is de nieuwste methode voor voortgezet lezen van uitgeverij Delubas. In de methode, bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. In Atlantis staat de inhoud van de tekst altijd voorop, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze zijn benieuwd hoe een verhaal afloopt, hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt. Zo wordt het lezen leuker en gaat het ook steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar.

Omdat leesplezier aan de basis staat van leessucces, staat de leesbeleving in Atlantis centraal. De kinderen mogen vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er komen dan ook allerlei verschillende tekstsoorten aan bod, van verhalen tot krantenberichten en van theaterleesteksten tot mailtjes. Het leesvuur wordt verder aangewakkerd met speciale leesplezierlessen. In elk blok wordt er bij die lessen een voorleesboek van een bekende auteur in het zonnetje gezet. Aan de hand van dat voorleesboek verkennen de kinderen hun eigen leesboeken. Zo maken ze kennis met allerlei auteurs, illustratoren, genres, prijzen en personages.

Ook het unieke didactische differentiatiemodel van Atlantis draagt bij aan plezierig leesonderwijs. De methode kan gemakkelijk en effectief ingezet worden in (combinatie)groepen met grote niveauverschillen.

Structuur
Jaarprogramma
Het jaarprogramma van Atlantis bevat vier leerstofblokken van acht weken. In elk blok staat een ander belevingsgebied centraal.

Lesopbouw
De lessen duren 30 à 40 minuten. Tijdens iedere les zijn de kinderen bezig met techniek, woordenschat, tekstbegrip en leesplezier. Elke les heeft zijn eigen accent. In de eerste les van de week ligt de nadruk bijvoorbeeld op ‘lezen wat er staat’, in de laatste les op ‘snappen wat je leest’. In die les wordt ook regelmatig aandacht besteed aan begrijpend kijken en luisteren. Iedere week wordt er een nieuw woordtype geïntroduceerd. Daarnaast wordt het woordtype van de vorige week herhaald. De kinderen oefenen effectief met de woordtypen en andere leesvaardigheden door veel rijke, gevarieerde teksten te lezen.

Aansluiting op groep 3
Atlantis sluit goed aan op alle methodes voor aanvankelijk lezen. Aan het begin van groep 4 worden de leesmoeilijkheden uit groep 3 herhaald. In groep 3 worden technisch lezen, woordenschat en leesbegrip bovendien ook geïntegreerd aangeboden. Atlantis is de enige methode die deze geïntegreerde aanpak voortzet in de hogere groepen.

Differentiatie
Atlantis is de eerste methode die een didactische oplossing biedt voor groepen met grote niveauverschillen. Met Atlantis geef je namelijk één instructie die geschikt is voor lezers op verschillende niveaus. Dat is mogelijk dankzij de unieke leerlijnen van Atlantis, waarbij de leerdoelen van verschillende leerjaren op hetzelfde moment worden aangeboden. In de les werken de kinderen met dezelfde materialen, maar op hun eigen niveau. In de teksten en opdrachten zit namelijk een opbouw in moeilijkheidsgraad. Om stigmatisering te voorkomen, is de differentiatie voor de kinderen zelf onzichtbaar. Voor kinderen die naast de les extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, zijn er speciale pre-teaching- en plusmaterialen.

Een compleet programma voor zorgleerlingen
De PT-blokken en de PT-software van Atlantis bieden beide een compleet programma voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Tijdens de pre-teaching gaan de kinderen op speelse en interactieve wijze aan de slag met de doelen en teksten van de les. Dankzij deze voorbereiding slaat de instructie tijdens de les beter aan, waardoor de kinderen goed kunnen meedoen en sneller vooruitgang boeken.

Volgen en toetsen
Elk blok wordt afgesloten met een klassikale, schriftelijke toets. De toetsten sluiten aan bij de genormeerde leestoetsen (o.a. Cito). Daarnaast is er een diagnostische toets voor zwakke lezers beschikbaar.

Gratis resulatenmonitor
Met Atlantis kun je zelf kiezen of je methodetoetsen digitaal of op papier afneemt. Wat je ook kiest, je kunt altijd gebruikmaken van de gratis resultatenmonitor van Delubas. De resultatenmonitor kan worden gekoppeld aan ParnasSys en andere leerlingadministratiesystemen.

Materialen
- Handleiding per blok
- Leesboek per blok
- Leeswerkboek per blok
- Antwoordboek per blok
- PT-blok voor pre-teaching
- Toetsboek
- Toetsantwoordenboek
- Voorleesboek per blok inclusief voorleeswijzer
- Plus-lees- en werkboeken met antwoordenboek
- Digibordsoftware
- Leerlingensoftware voor pre-teaching, inoefening en toetsing

Downloads
Bekijk hier het inkijkexemplaar van het methodemagazine.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie