Estafette editie 3

Estafette editie 3

De nieuwe Estafette van uitgeverij Zwijsen (2019) is één methode voortgezet technisch lezen én begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal, leerkrachtsoftware en Oefensoftware. En uitgebreide aanvullende leesseries. Zowel voor op school als thuis! Bekijk hieronder alle informatie over Estafette. Handig samengevat! 

Bestellen in de webshop

Algemeen
Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Estafette editie 3 stapt hiervan af combineert technisch én begrijpend lezen in één methode. En dat in elke les bij iedere tekst. In groep 4, 5 en 6 krijgen leerlingen een sterke basis technisch lezen en wordt dit meteen geïntegreerd met leesbegrip en leesbeleving. In groep 7 en 8 verschuift dit en ligt het zwaartepunt op begrijpend en studerend lezen. Zodat leerlingen zelfredzaam het voortgezet onderwijs instromen. Interactie speelt hierbij een grote rol. Ze lezen in duo's (delen van) teksten, maken samen opdrachten en praten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep over de teksten. In Estafette staan niet de leesstrategiën en -doelen centraal, maar de tekst zelf. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. 

Voor een nog groter leesplezier biedt Estafette editie 3 een grote variatie aan tekstsoorten en genres, waaronder informatieve teksten, recepten, moppen, webteksten en gedichten. De methode is afgestemd op de nieuwste Cito toetsen en is volledig AVI-proof. De uitgebreide software ondersteunt de leerkracht optimaal en bevordert het zelfstandig werken van leerlingen.

Estafette heeft een sterke doorgaande leerlijn vanuit Schatkist (kleuters) en Veilig leren lezen (groep 3). Maar is ook prima te gebruiken in combinatie met andere methodes.

Structuur
 De structuur van Estafette is helder en effectief.

 •   Elk jaar behandel je een M en E deel
 •  Voor elk AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B
 •  Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken
 •  In totaal zijn dat dus 4 x 8 weken = 32 lesweken leesonderwijs in een schooljaar
 •  Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten

In groep 4, 5 en 6 geef je twee basis- en twee vervolglessen per week. De basisles is leerkrachtgebonden. Vervolgens zijn leerlingen vooral zelfstandig aan het werk. In groep 7 en 8 geef je drie lessen in de week. Een basisles en vervolgens begrijpend lezen. En een les studerend lezen en studievaardigheden.

Heb je een combinatiegroep? Dat is nu heel makkelijk.
Je hebt twee mogelijkheden:, voor groep 4,5 en 6 geldt:

-In de nieuwe leerlijn worden de verschillende woordtypes namelijk doorlopend geoefend. Hierdoor staat in 1 les hetzelfde woordtype centraal voor verschillende groepen.
-Je combineert de basisles voor de ene groep met de vervolgles van de andere groep. Of je geeft leerlingen van beide groepen gezamenlijke instructie waarna ze zelfstandig aan de slag gaan. Door de vernieuwde leerlijn technisch lezen is dat nu nóg eenvoudiger te combineren. 

In groep 7 en 8 geldt dat je werkt met rijkere teksten op ongeveer E6 niveau, waarbij je soms stukjes tegenkomt die op hogere AVI-niveau's zijn geschreven. Hierdoor kun je bij deze combinatiegroep het ene jaar met de hele groep werken in de leeswerkboeken van groep 7, het jaar daarop in die van groep 8. 

Bekijk het filmpje over de nieuwe technische leerlijn 

Differentiatie
Estafette biedt leerlingen binnen elk AVI-niveau leesonderwijs op maat. Estafette werkt voor het technisch lezen met drie aanpakken: 1 ,2 en 3. De leerlingen met een vlotte leesontwikkeling krijgen Aanpak 3 en volgen de pluslijn. Leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling krijgen Aanpak 2 en volgen de basislijn. Leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de basislijn. Ze krijgen daarbij Aanpak 1 met verlengde instructie, meer begeleiding en extra leestijd (4x15 minuten). In de tweede periode werken de leerlingen met de B-pakketten. In dit herhalingspakket komt de volledige leerstof horende bij een AVI-niveau nogmaals aan bod. De Aanpak 2 leerlingen die de leerstof voldoende beheersen, werken dan ook in de pluslijn. De pluslijn biedt veel uitdaging aan vlotte lezers door oefeningen op hoger niveau en door het aanbod van nieuwe teksten. 

Volgen en toetsen
Estafette sluit aan bij de Cito leestoetsen van 2018. Op de twee afnamemomenten midden en eind neem je de Cito leestoetsen Leestempo en/of DMT en AVI af. Op basis daarvan krijgen de leerlingen een niveau- en aanpakadvies. Tussentijds kun je met twee methodegebonden toetsen vaststellen in welke mate een leerling de aangeboden leerstof beheerst en waar nodig de aanpak moet worden bijgesteld.

Met Estafette kun je de vorderingen van de leerlingen op de voet volgen. Alle gegevens houd je eenvoudig bij met de Leerkrachtsoftware. De Leerkrachtsoftware ontzorgt door:

 • Koppeling met: Cito, Momento, Parnassys en dotcomschool
 • Het genereren van groepsplannen
 • Snelle verwerking tijdens de afname van toetsen

Met de Leerkrachtsoftware kunt u ook de vorderingen van de leerlingen in de Oefensoftware volgen. Ook thuis. Zo heeft u altijd een compleet overzicht. 

Nieuw aan Estafette editie 3 ten opzichte van editie 2

 • Dezelfde naam maar een compleet nieuwe methode!
 • Andere aanpak voor de bovenbouw
 • Vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering in elke les
 • Heel veel variatie in tekstsoorten
 • Per twee lessen 1 tekst centraal
 • Betere lezers blijven bij de les betrokken en hebben een werkboek Plus
 • Centrale instructie mogelijk voor combinatiegroepen
 • Werkboek focust op lezen, minder schrijfoefeningen
 • Nieuwe leerlijn technisch lezen
 • Oefensoftware nu ook voor thuis
 • Sterke doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen kim-versie

Bekijk het fimpje over de verschillen tussen Estafette 2 en 3

Materialen
Leerlingmateriaal

Groep 4, 5 en 6 Groep 7 en 8 
(Beschikbaar vanaf augustus 2020)
 • Omnibussen M4 t/m E6
 • Ringboekjes vloeiend & vlot
 • Werkboeken basis
 • Werkboeken plus
 • Antwoordenboeken
 • Zandlopers
 • Oefensoftware
 • Omnibussen M7 t/m Plus
 • Ringboekjes vloeiend & vlot
 • Leeswerkboeken
 • Antwoordenboeken
 • Oefensoftware

Leerkrachtmateriaal

 • Leerkrachtsoftware
 • Handleiding (op papier en digitaal)

Digitaal

 • Leerkrachtsoftware
 • Oefensoftware
 • Handleiding

Extra

 • Aanvullende leesseries

Video's

 

 

 

 

Technische leerlijn Verschil Estafette 2 en 3 Estafette - de methode voor technisch lezen met begrip

Uitgelicht

 

Aanvullende leesseries bij ieder AVI niveau

Om ze vanuit de les zo vloeiend mogelijk het vrije lezen in te laten rollen, zijn er bijzondere aanvullende lesseries ontwikkeld bij Estafette. Deze sluiten niet alleen aan op de AVI niveaus, thema's en verhalen uit de methode. Vaak zijn ze ook gemaakt door dezelfde schrijvers en illustratoren. En met de grote diversiteit in boeksoorten (moppen, fictie, informatief, toneellezen enz) is er echt voor ieder kind een boek.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie