Flits

De methode Flits (2017) van Noordhoff uitgevers is een methode voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. Met Flits kun je kiezen voor boeken, digitaal of een mix van beide. Bekijk hieronder alle informatie over Flits. Handig samengevat!

Bestellen in de webshop

Algemeen
In Flits lezen kinderen vanuit prikkelende thema’s en nieuwsgierig makende Flitsvragen. De Flitsvragen zuigen de kinderen de verhalen en teksten in en geven ze extra motivatie om te gaan lezen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Daardoor lezen ze niet alleen technisch, maar ook geboeid. Leesplezier staat voorop in de unieke lessenserie leesbevordering en jeugdliteratuureducatie Lekker lezen. In een complete canon van de jeugdliteratuur vinden kinderen leestips en een schat aan creatieve boektaken.

Structuur
Heldere opbouw met blokken en thema’s

 • Per jaargroep zijn er lessen voor 32 weken
 • Het jaarprogramma is verdeeld over 4 blokken van 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 uitloopweek
 • Elk blok heeft 2 thema’s
 • Vier soorten lessen en tijdsduur
 • Lessen Goed en vlot (instructielessen en lessen zelfstandige werken)
 • Lessen Vloeiend lezen (instructielessen
 • Lessen Lekker lezen (instructielessen)
 • Lessen Samen lezen (zelfstandig lezen)

Combinatiegroepen
Flits leent zich uitstekend voor het werken in combinatiegroepen. De instructielessen Goed en Vlot lezen van de ene groep kunnen samen met een zelfstandige les van de andere groep gegeven worden. En de instructielessen voor Vloeiend lezen en Lekker lezen zijn zo afgestemd dat deze in de combinatiegroep samen gegeven kunnen worden.

Differentiatie voor de zwakke lezer
Sterke, gemiddelde en zwakke lezers bereiken allemaal hun hoogst haalbare niveau met Flits. Tijdens de instructielessen wordt convergente differentiatie toegepast en leerlingen kunnen werken in een Basisboek of Plusboek. Verder biedt Flits naast de reguliere lessen in de groepen 4 t/m 6 extra tijd voor de zwakke en sterke lezers in de zogenaamde ‘kwartiertjes’.

Differentiatie voor de sterke lezer
De sterke lezers volgen een uitdagende leesroute in het Plusboek. Tijdens de instructie in de instructieles doen ze gewoon mee, omdat de tekst dan samen gelezen wordt. Tijdens de zelfstandige les werken sterke lezers aan het leerdoel met moeilijkere teksten van wel 2 tot 3 AVI-niveaus hoger en met opdrachten in de hogere orde van de taxonomie van Bloom. Kinderen krijgen opdrachten die ze over de teksten laten nadenken of met elkaar laten verbinden zonder tijdvullende schrijfopdrachten. Ook sterke lezers krijgen elke week een eigen kwartier voor instructie, feedback en evaluatie op hun werk.

Flitsboekjes
Elke jaargroep heeft een Flitsboekje met extra oefenstof bij elke les, met woordrijen, zinnen en teksten. Kinderen kunnen er zelfstandig of onder begeleiding van een leerkracht hun technische lesvaardigheid mee verbeteren. Het Flitsboekje is ook in te zetten als remediëring na de toetsweek. 


Volgen en toetsen
Ieder jaar is ingedeeld in vier blokken. Na ieder blok volgt een toetsweek in week 8. In aanvulling op de methodeonafhankelijke leestoetsen van Cito biedt Flits leestoetsen waarmee je kunt toetsen of de kinderen voldoende voortgang maken, op het juiste niveau werken en of – in het geval van zwakke lezers- het nodig is om op specifieke onderdelen extra instructie met remediëring of oefening te geven.

 • Leestoetsen, woordtoets en teksttoets
  Er kunnen drie toetsen afgenomen worden: een klassikale schriftelijke of digitale leestoets, een individuele mondelinge woordtoets of een individuele mondelinge teksttoets. Met de klassikale schriftelijke of digitale leestoets na blok A en C weet u of het kind in het basisboek of het plusboek kan werken. Met de woordtoets na elk blok kun je erachter komen op welke leesdoelen de zwakkere lezers nog uitvallen. Met de teksttoets na elk blok kun je meten hoe het gaat met de vorderingen van de doelen van vloeiend lezen.

 • Analyse, remediëring en registratie
  Een kind kan na een blok eenvoudig wisselen van niveau, omdat elk blok een leeswerkboek heeft. Het registratieblad van de woordtoets verwijst naar extra oefenmateriaal in de Flitsboekjes en de oefensoftware van Flits. Werk je met de digitale toetsen, dan vind je de resultaten in de resultatenmonitor van de leerkrachtsoftware.

 • Oefenen met tempo lezen en de DMT
  Tijdens de lessen Goed en vlot lezen kunnen de kinderen met de woordrijtjes oefenen met het lezen op tempo. De instructiesoftware geeft hierbij ondersteuning met een woordrijtjesmodule en een woordflitsmodule. In de Flitsboekjes staan daarnaast nog extra oefeningen op woord-, zin en tekstniveau. Zo zijn er vele mogelijkheden om te oefenen voor de DMT (Drie-Minuten-Toets) en het steeds vlotter lezen van woorden en zinnen.

Materialen

Leeswerkboek Flitsboekje (extra oefen- en remediëringsstof)
Leeswerkboek plus Leerkrachtsoftware
Handleiding Oefen- en toetssoftware
Antwoordenboek Leerlingsoftware compleet: verwerking, oefen- en toetssoftware voor de leerling op scholen die volledig digitaal werken.

 

De Blender: Het beste van boeken én digitaal!

 • Jouw school klaar voor de toekomst
 • Eenvoudig en flexibel ervaring opdoen met blended learning
 • Jouw leerlingen gaan met voorsprong naar het VO

Waarom de Blender?
De Blender is er voor scholen die kiezen voor een combinatie van papier en digitaal. Met de Blender kunnen jij en je leerlingen zelf ervaren wanneer welke mix het beste werkt. Wij helpen je met deze manier van werken en zorgen voor ondersteuning vanuit de methoden. 

Video's

Voorlichting video Flits De blender: het beste van boeken én digitaal

 

 Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen. 

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie