Karakter

De methode Karakter (2019) van uitgeverij Malmberg is een methode voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand.

In Karakter staan de leesteksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst staat één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen centraal, zoals woordgroepen of leestekens. Het leeswerkboek blijft altijd up-to-date omdat het gedurende het gebruik van methode aan de actualiteit of aan de wensen van scholen kan worden aangepast. Bekijk hieronder alle informatie over Karakter. Handig samengevat! 

Bestellen in de webshop

 Algemeen
De ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen is een samenspel tussen de techniek van het lezen en de motivatie om te lezen. Beide pijlers vormen het fundament van Karakter.
Door in de methode aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind komt dit samenspel optimaal tot zijn recht. In de methode wordt veel gelezen om te leren lezen. Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. En voor die beleving is het centraal stellen van één leesdoel een vereiste. Succes beleven en kennismaken met verschillende teksten vormen de basis voor positieve leeservaringen.

De belangrijkste kenmerken van Karakter:

 • De tekst staat centraal
 • Veel en actief lezen
 • Uitdagend plusaanbod
 • Leesbevordering en literatuureducatie in samenhang
 • Samenhang met Staal en Taal actief

Samenhang met spellingsaanbod van Staal en Taal actief
Er is een ijzersterke combinatie met Staal en Taal actief. De leerlijnen lezen en spellen van Malmberg sluiten naadloos op elkaar aan. Bij het onderdeel ‘Even opfrissen’ in Karakter worden telkens de categorieën aangeboden die kort daarna in de spellingmethodes Taal actief en Staal aan bod komen. Deze wisselwerking leidt tot betere resultaten bij lezen én spelling.
Begrijpend lezen in samenhang met andere vakgebieden
Malmberg kiest voor het centraal stellen van één doel in een les omdat dit het hoogste leesrendement oplevert. Malmberg integreert om die reden begrijpend lezen niet in haar technisch leesmethoden, maar creëert juist samenhang in de aanpak van begrijpend en studerend lezen met taal, voortgezet technisch lezen en de zaakvakkenmethoden. Hierdoor vindt er optimale transfer plaats en wordt het onderwijs betekenisvoller, effectiever én efficiënter.

Structuur
Jaarprogramma
Het jaarprogramma van Karakter telt 4 perioden waarin in elke periode de leeswereld van een karakter, een personage, centraal staat. Elke periode bestaat uit 7 lesweken en een toetsweek. In totaal biedt de methode dus lesstof voor 32 weken. De uitloopweken kun je naar eigen inzicht inplannen.

Weekprogramma
De lestijd is per week als volgt verdeeld:

 • In groep 4 en 5 vier lessen technisch lezen van 30 minuten
 • In groep 6 twee lessen technisch lezen van 30 minuten
 • In groep 7/8 één les technisch lezen van 30 minuten

Elke week is er voor iedere groep een les leesbevordering of literatuureducatie van  45 minuten.

Lesopbouw
De lessen van Karakter zijn opgebouwd vanuit de volgende leerlijnen:

 1. technisch lezen;
 2. vloeiend lezen;
 3. leesbevordering en literatuureducatie.

Een les technisch of vloeiend lezen duurt 30 minuten. Een nieuw technisch leesdoel wordt aangeboden in twee opeenvolgende lessen die samen een geheel vormen.  In de eerste les staat de instructie aan de basisgroep centraal, in de tweede les de instructie aan de plusgroep en begeleide verwerking van de zwakke lezers. Elke tweede les wordt altijd afgesloten met samenlezen: duo-lezen bij technisch lezen en theaterlezen bij vloeiend lezen.

Iedere instructieles heeft altijd dezelfde opbouw:

 • Opfrissen
 • Instructie
 • Verwerken
 • Terugkijken

Differentiatie
Karakter heeft voor elk kind een eigen route maar houdt de hele groep bij elkaar waar het kan en moet. Uniek in het aanbod van Karakter is de aparte pluslijn voor de sterkste lezers. Door de slim uitgedachte lesopbouw en door de verbindingen in leerlijn is het differentiëren met Karakter eenvoudig te organiseren. Ook in combinatiegroepen.

Technisch en vloeiend lezen: vier niveaus

Karakter differentieert op vier niveaus. Naast 1-ster, 2-ster en 3-ster heeft Karakter een plusroute voor de sterkste lezers. Karakter geeft niet alleen de zwakke lezers veel instructie en aandacht, maar het gunt ook de gemiddelde lezer meer tijd van de leerkracht. De pluslezers werken in een plusboek en krijgen lesstof op hun niveau.

 • 1-ster
  De zwakke lezers hebben een eigen route met de groepsinstructie, verlengde instructie en begeleide inoefening in les 1 en begeleide verwerking in les 2.
 • 2-ster
  De gemiddelde lezers hebben een eigen route met groepsinstructie, een korte verlengde instructie, begeleide inoefening en differentiatie in tekstaanbod.
 • 3-ster
  De sterke lezers gaan na de groepsinstructie zelfstandig aan de slag met hun eigen route met differentiatie in opdracht- en tekstaanbod en een doordenkvraag.
 • Plus
  De pluslezers werken in een apart plusboek met instructie op leesdoelen op een hoger AVI-niveau en verdieping in literatuureducatie.

Vloeiend lezen: samen en op maat
In de lessen vloeiend lezen is de instructie voor alle kinderen in de groep gelijk en de verwerking is op het eigen niveau. Een vloeiend-lezen-doel wordt afgesloten met theaterlezen waarin elk kind een rol krijgt op zijn eigen beheersingsniveau. Het technisch leesniveau staat de kinderen niet in de weg. De 3-ster en de pluslezers krijgen een pittigere rol dan de rest van de groep. De 1-ster kinderen krijgen de makkelijkste rol en bereiden die met de leerkracht voor. Zo komt de hele groep tijdens het samenlezen samen en kunnen álle kinderen schitteren. Vol zelfvertrouwen in de schijnwerpers!

Leesbevordering en literatuureducatie: samen leren en inspireren

In de lessen leesbevordering en literatuureducatie wordt geen onderscheid in leesniveau gemaakt. Je doet deze les met de hele groep. Het leerdoel van de les literatuureducatie komt in de daaropvolgende leesbevorderingsles terug en de kinderen gaan er met actieve samenwerkingsvormen mee aan de slag. Zo leren ze van elkaar en inspireren ze elkaar. De aparte werkboeken leesbevordering en literatuureducatie zijn zo samengesteld dat je ze perfect kunt gebruiken in combinatiegroepen.

Volgen en toetsen
Er zijn vier toetsmomenten per jaar. Karakter biedt een woordtoets en een teksttoets op twee niveaus: toetsen voor de basisgroep en aparte toetsen voor de plusgroep. De toetsen zijn signalerend en niet normerend van aard. Met het onderdeel Toetsen in het nieuwe platform Bingel kun je de resultaten per kind eenvoudig in kaart brengen.

Materialen

Leerwerkboeken met lessen technisch lezen en vloeiend lezen.

 • Plusboeken met lessen technisch lezen op hoger niveau en verdieping literatuureducatie.
 • Werkboeken met lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep.
 • Handleiding voor de leerkracht.

Software
Ondersteuning van de leerkracht door digibordsoftware en oefensoftware voor de kinderen (de oefensoftware is beschikbaar vanaf aug. 2020). De software sluit precies aan bij de lesstof en draait op het nieuwe Bingel-platform van Malmberg.


Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen. 

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie