Lijn 3

De methode Lijn 3 (2014) van uitgeverij Malmberg is een methode voor het aanvankelijk lezen in groep 3. De methode bestaat uit folio materiaal, ondersteund door digibordsoftware, de resultatenmonitor en oefensoftware (zowel voor school als thuis). Bekijk hieronder alle informatie over Lijn 3. Handig samengevat! Bestellen in de webshop

 


Algemeen
Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. Met buslijn 3 gaan de kinderen een jaar lang op reis door Leesstad. De buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 stelt de letter centraal in de leeslessen. Hierdoor wordt memoriserend lezen – een woordbeeld inprenten – voorkomen. Andere effectieve werkvormen zijn zingend lezen, hardop denkend voordoen (modelen) en voor-koor-door lezen. De methode bevat acht leerdomeinen: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. Deze leerdomeinen komen telkens in dezelfde volgorde aan bod. Lijn 3 heeft een bijpassende schrijfmethode 'Klinkers'. Lijn 3 is aangesloten op het Momento dashboard.

Structuur
Lijn 3 bestaat uit twaalf thema’s van drie weken. Na drie thema’s is er een uitloopweek. Lijn 3 besteedt de meeste tijd aan lezen; 75 minuten per dag (inclusief leswisselingen). De leeslessen hebben een vast ritme: aanbieddagen en een oefendagen wisselen elkaar af. Instructie wordt aangeboden in 3 niveaus. Alle leeslessen volgen dezelfde herkenbare opbouw, met vijf stappen. Lijn 3 besteedt expliciete aandacht aan woordenschat en spelling, in aparte lessen. De woordenschatlessen sluiten aan op de lessen begrijpend luisteren of mondelinge communicatie, zodat de aangeboden woorden meteen in de context geoefend worden. In de spellinglessen worden strategieën aangeboden, zodat de kinderen goed voorbereid starten in groep 4.

Differentiatie
Lijn 3 kent voor lezen drie niveaus van verwerking: 1 ster (risicolezers), 2 sterren (gemiddelde lezers) en 3 sterren (goede lezers). Het streefdoel voor alle kinderen is minimaal AVI-E3. Om dit doel te bereiken is de leesles opgedeeld in 5 stappen volgens het IGDI-model. De les start en eindigt gezamenlijk. Alle lezers krijgen vervolgens instructie op hun eigen niveau. De risicolezers werken met dezelfde materialen als de gemiddelde lezers, maar krijgen verlengde instructie in een kleinere groep. De goede lezers beheersen AVI-M3 niveau aan het begin van groep 3. Ook zij krijgen aparte leesinstructie. Hun streefniveau is minimaal AVI-M4. Dankzij de unieke dubbele leeslijn op elke pagina van het leesboek, is het mogelijk dat de kinderen samen lezen uit hetzelfde boek. Op elke pagina staan teksten op het gemiddelde niveau en moeilijkere teksten speciaal voor de goede lezers. Zo lezen ze met elkaar hetzelfde verhaal en leren ze van elkaar.

Volgen en toetsen
Aan het einde van elk thema wordt de leesvaardigheden van de leerlingen getoetst. Op dag 14 van het thema is er een schriftelijke toets in het toetsboek. Deze toets sluit aan bij wat in de werkboeken geoefend is. Voor de kinderen die op 3 sterren-niveau werken, is er een apart toetsboek. Er zijn ook mondelinge thematoetsen. Na elk thema kunnen leerlingen in een andere aanpak gezet worden, afhankelijk van de resultaten van de toetsen. Registratie kan digitaal via de Malmberg Resultatenmonitor of op papier.

Waarom Lijn 3 digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Meer uitdaging voor de kinderen door adaptief oefenmateriaal
  • Feedback die verder gaat dan alleen goed/fout waardoor kinderen echt tot leren komen
  • Hoge motivatie bij kinderen door een grote variatie aan vakspecifieke oefentypen
  • Thuis meer oefenen met de Lijn 3 app

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Dezelfde inhoudelijke en didactische kwaliteit als je gewend bent van de boeken.
  • Continu inzicht in de leerresultaten zodat je kinderen de juiste aandacht op het juiste moment kunt geven.
  • Herkenbaar omdat het bij alle Malmberg methodes op dezelfde manier werkt

Lijn 3 digitaal is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten. 

Materialen

Digibordsoftware Letterdoos
Oefensoftware Woordmaker
Handleidingenmappen Woordmaker aanvullingset
Kopieermap algemeen Klankenbord
Kopieermap 1 ster Map met klankenbordmagneten
Kopieermap 2 sterren Set wandkaarten
Kopieermap 3 sterren Prentenboeken
Leesboeken Aansluitende materialen
Werkboeken Oefensoftware voor thuis (Familie Pluym)
Werkboeken 3 sterren Hakkaarten
Spellingwerkboeken Luister-cd
Toetsboek Set leesspelletjes
Toetsboek 3 sterren Set woordspelletjes
Rijtjesboeken Pakket Biebboekjes
Rijtjesboeken 3 sterren Set planbordmagneten
Woorddoeboeken Schrijfmethode Klinkers
Stickervellen  

 
Video's

Voorlichting video Digibordsoftware   Letterfilmpje

 Uitgelicht

Klankenbord Leesboek 3 Set leesspelletjes

Alle letters die in de leeslessen worden aangeboden, krijgen meteen een plaats op het klankenbord. Door het inslijpen en oefenen met klankcategorieën wordt een stevige basis voor het spellingonderwijs gelegd.

Iedere leerling heeft bij elk thema een eigen leesboek met een unieke dubbele leeslijn. Alle leerlingen lezen hetzelfde verhaal uit hetzelfde boek, maar ieder op zijn eigen leesniveau. Deze gezelschapsspellen zijn bedoeld voor extra verwerking. Ze zijn naar wens te gebruiken tijdens het zelfstandig werken of op een ander moment van de dag. In de leesspellen heeft ieder thema een eigen spel met de leerdoelen (letters en woorden) van dat thema.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen. 

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie