Station Zuid

Gerelateerde afbeelding

De methode Station Zuid (2015) van uitgeverij Malmberg is een methode voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit papieren materialen ondersteund door digibordsoftware, de resultatenmonitor, oefensoftware (voor zowel op school als thuis). Bekijk hieronder alle informatie over Station Zuid. Handig samengevat!

 Bestellen in de webshop

 

 


Algemeen
Station Zuid is een methode voortgezet technisch lezen voor groep 4 tot en met 8. Naast een complete leerlijn technisch en vloeiend lezen is er binnen Station Zuid een leerlijn leesbevordering en literatuureducatie opgenomen die toewerkt naar referentieniveau 1S/2F. Hiermee worden alle kinderen voorbereid op het lesaanbod in het voortgezet onderwijs. In de lessen technisch lezen wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van elk kind. Zo krijgt de zwakke lezer een intensievere instructie en begeleiding en de sterke lezer uitdagende opdracht in een eigen werkboek. Station Zuid is een effectieve methode en bevat veel oefenmateriaal, methodetoetsen en handvatten voor opbrengstgericht werken. Daarnaast is er veel aandacht voor leesbeleving met de luisterverhalen van De Brandweerclub.


Structuur
Het jaarprogramma bestaat uit 4 blokken van 7 lesweken, met 1 toetsweek en 1 uitloopweek. In de groep 4/5 groep biedt de methode 4 lessen technisch lezen en een leesbevorderingsles. Voor groep 6 zijn er 2 lessen technisch lezen en een leesbevorderingsles en in groep 7/8 staat er naast de leesbevorderingsles 1 les technisch lezen op het rooster. Elke les technisch lezen duurt 30 minuten en een leesbevorderingsles duurt 45 minuten (inclusief 15 minuten stillezen). Een instructieles in Station Zuid is volgens het IGDI-model opgezet met de lesfasen: introductie, instructie, begeleide inoefening, verlengde instructie, zelfstandig werken en afsluiting (met reflectie). In de lessen leesbevordering staat samenwerkend leren centraal. Een les technisch lezen in de bovenbouw biedt naast het lesdoel vloeiend lezen, een herhalingsprogramma op leesmoeilijkheden voor de zwakke lezer en een onderhoudsprogramma voor de gemiddelde en sterke lezer. De afwisseling in basis- en herhalingsinstructielessen maakt Station Zuid geschikt voor werken in combinatiegroepen.


Differentiatie
Station Zuid biedt instructie en verwerking op drie niveaus; 1-, 2- en 3-ster. Er is altijd één lesdoel per les. De instructielessen zijn altijd opgebouwd volgens het IGDI-model met drie instructie- en verwerkingsniveaus en een gezamenlijke start en afsluiting van de les. De introductie en groepsinstructie is voor alle kinderen. Na de groepsinstructie gaan de sterke lezers zelfstandig aan het werk in hun eigen werkboek. De rest van de kinderen krijgt begeleide inoefening. De zwakke lezers (1-ster) krijgen daarna verlengde instructie. In het werkboek voor de 1-ster en 2-ster kinderen zijn aan het eind van de les differentiatie-opdrachten opgenomen. Met de oefensoftware kunnen de kinderen extra oefenen op hun eigen niveau. Voor de zwakkere lezers is daarin extra instructie opgenomen en een meeleesmodule van de leesteksten.


Volgen en toetsen
De indeling in leesgroepen vindt in principe plaats aan de hand van de methodeonafhankelijke Citotoetsen. Het methodegebonden toetspakket is signalerend/diagnosticerend van aard en bevat per blok een klassikale tempotoets en een woordtoets en teksttoets om individueel door te toetsen. Het aanbod is Citoconform. Het analyseblad biedt de leerkracht handvatten voor het oefenen en herhalen op maat of voor herhaalde instructie later in de leerlijn. Voor het extra oefenen zijn de roetsjboeken en de oefensoftware zeer geschikt. Registratie kan digitaal via de Malmberg Resultatenmonitor of op papier.


Materialen

Handleiding Roetsjboek
Leesboek Antwoordenboek
Werkboek 1- en 2 ster (groep 4 tot en met 6) Stopklokken
Werkboek 3 ster (groep 4 tot en met 6 Digibordsoftware
Werkboek 1 ster (groep 7 en 8) Oefensoftware
Werkboek 2- en 3 ster (groep 7 en 8) Website thuis www.debrandweerclub.nl

 

Video's

Voorlichting video Digibordsoftware   Oefensoftware


Uitgelicht

Roetsboeken Stopklokken Oefensoftware

Om kinderen te ondersteunen bij het op tempo lezen zijn er Roetsjboeken ontwikkeld. Deze zijn inzetbaar bij iedere methode voor het vootgezet technisch lezen en ingedeeld op jaargroep en AVI-niveau.

Met deze stopklokken worden leerlingen uitgedaagd om steeds sneller te gaan lezen. De stopklokken worden gebruikt tijdens de timeroefeningen in het werkboek en wanneer leerlingen lezen in het roetsjboek. Een goede voorbereiding op het tempolezen van de DMT-toets. De oefensoftware van Station Zuid is nu verkrijgbaar voor groep 4 t/m 8. Hiermee kunt o.a. kinderen doelgericht laten oefenen op eigen niveau en zwakkere lezers extra instructie aanbieden

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen. 

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie