Veilig Leren Lezen kim-versie

De methode Veilig leren lezen van uitgeverij Zwijsen (2014) is een methode voor het aanvankelijk lezen en taal in groep 3. De methode bestaat uit folio materiaal, aangevuld met de leerkrachtassistent, Digiregie en leerlingsoftware. Maar liefst 85% van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Bekijk hieronder alle informatie over Veilig leren lezen.

Bestellen in de webshop

Algemeen
Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:
- De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties;
- Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen;
- Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen;
- Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.

Bekijk onderaan deze pagina de video's over de didactiek en de automatische leerlijn van Veilig leren lezen kim-versie.

Veilig leren lezen biedt de leerkracht flexibiliteit. Je geeft les zoals jij dat wilt: individueel of klassikaal, van papier of digitaal. Bovendien biedt Veilig leren lezen veel materialen om je les mee te verrijken: online en papieren oefenmateriaal en natuurlijk de leesboekjes die speciaal voor de methode geschreven zijn. Veilig Leren Lezen is aangesloten op het Momento dashboard.

Speciale Actie!!!

Kim viert feest! Dit jaar is de 400.000ste leerling gestart met Veilig leren lezen kim-versie. Dit vieren we met een bijzondere actie: Bij invoering van Veilig leren lezen kim-versie ontvangt de school de bijbehorende leesseries t.w.v. € 1583 gratis. Kik hier voor meer informatie

Structuur
Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee je het thema introduceert. Je begint met kern Start, daarna volgen kern 1 tot en met 11 en eindigt het schooljaar met kern Afsluiting. Het totale programma bestaat uit 34 weken. Je hebt hierdoor alle tijd voor het afronden van de lessen en er blijft ook nog ruimte over voor eigen invulling. Alle materialen zijn met elkaar verbonden via de Leerkrachtassistent. Je geeft hiermee op een interactieve manier les op het digibord. 

Differentiatie
Met Veilig leren lezen speel je eenvoudig in op de verschillen binnen de groep. Er zijn twee leerlijnen (maan en zon) en drie aanpakken (maan, ster en zon).  Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn, snelle leerlingen volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de maanlijn, maar krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie, extra ster-tijd en oefening op maat. 

Volgen en toetsen
Veilig leren lezen heeft met Digiregie een digitaal leerlingvolgsysteem dat je ondersteunt bij het opbrengstgericht werken. Na elke kern kun je eenvoudig een plan maken voor de volgende kern, rekening houdend met de verschillende instructiebehoeften van de leerlingen. Bovendien krijg je adviezen voor de leesontwikkeling, die je helpen de leerlingen op maat te begeleiden. Aan het eind van elke kern zijn toets- en herhalingsdagen ingepland. Er zijn basistoetsen, bedoeld voor de hele groep, zoals de Woordleestoets Veilig & vlot maan en de toets Letterkennis. Daarnaast zijn er vervolgtoetsen voor leerlingen die zwak of juist heel goed scoren. Ook zijn er methodeafhankelijke toetsen van Cito die je een beeld geven van hoe de leerling ervoor staan ten opzichte van leeftijdsgenoten landelijk.

Waarom Veilig Leren Lezen digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Volledig adaptieve oefensoftware voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat.
  • Leesbevordering: leerlingen beheren hun eigen online bibliotheek.
  • Leerlingsoftware voor thuis met aanvullende oefeningen.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Digiregie: online registratie- en planningsprogramma voor analyse, vervolgstappen en kant-en-klare kernplannen.
  • Snelle verwerking tijdens de afname van toetsen en automatische koppeling met de adaptieve leerlingsoftware.
  • Leerkrachtassistent: digibordsoftware voor o.a. woordwebben, letters flitsen, letterfilmpjes.

Veilig Leren Lezen digitaal is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten. 

Video's

Voorlichting video Letterbord Wandplaten
 
Didactiek Unieke automatiseerlijn  

 

Uitgelicht

Speelleesset Magnetische letterdoos Leesboekenpakket

Spelen en lezen, gaat dat samen? Met de Speelleesset van Veilig leren lezen wel. Spelenderwijs gaan je leerlingen aan de slag met extra oefeningen in lezen en spellen. Bijvoorbeeld met het Zoemspel, Spaarspel, Bijenkorfspel of met Letters rollen. De kinderen passen de nieuw geleerde letters direct toe in de spellen. De spellen zijn gericht op de doelstellingen technisch lezen, begrijpend lezen en luisteren en spelling. Leerlingen oefenen deze vaardigheden intensief, zodat ze veel lezen en het leerrendement hoog is. Van alle spellen is een versie op maan- en zonniveau beschikbaar.

De leerlingen gebruiken de magnetische letterdoos allereerst voor het maken van letter-, woord- en zinsdictees. Ze gebruiken de magnetische letterdoos ook in combinatie met Veilig gespeld dat ontwikkeld is voor het spellen van woorden en zinnen. Tenslotte maken de kinderen er hun creatieve schrijfopdrachten mee. De letters zijn aan beide zijden magnetisch, zodat ze keurig op hun plaats blijven.  Een gevarieerde leesbibliotheek zorgt ervoor dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om een eigen leesvoorkeur te ontwikkelen en op het eigen niveau te lezen.Zwijsen ontwikkelde bij iedere kern leesboeken op maat voor maan-, zon- en sterkinderen. De boeken sluiten precies aan op de leesontwikkeling van je kinderen. 

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen. 

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie