Kleuterplein

Met de methode Kleuterplein (2015) van uitgeverij Malmberg geeft u kleuteronderwijs aan de groepen 1 en 2. De methode bestaat uit folio materiaal aangevuld met digibordsoftware voor de leerkracht en oefensoftware voor de leerlingen.


Bestellen in de webshop

Algemeen
De nieuwe editie van Kleuterplein is een kwalitatieve, compacte en complete methode met alle domeinen die voor het kleuteronderwijs zijn gedefinieerd; taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie/burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels. Kleuterplein biedt doorgaande leerlijnen en één duidelijk lesdoel per activiteit, uitgewerkt voor de instromers (groep 0), groep 1 en groep 2. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. De methode is opgebouwd rond zestien thema’s waarmee een rijke speel-leeromgeving gecreëerd kan worden. Kleuterplein sluit aan bij zowel Lijn 3 als Veilig leren lezen in groep 3.

Kleuterplein is in 2015 door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) officieel erkend als VVE- interventiepakket. Dit betekent dat de methode kan worden ingezet ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Kleuterplein is opgenomen in de databank van het NJI. Erkende programma’s kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling vanuit de wet OKE.

Structuur
Het jaarprogramma van Kleuterplein is opgedeeld in 4 periodes. De 16 thema’s zijn over deze periodes verdeeld in 2 themapakketten: De seizoenen en De wereld. Per periode zijn er 4 thema’s waaruit gekozen kan worden. Kiest u het eerste jaar voor 2 thema’s, dan kunt u het volgende jaar de andere 2 thema’s behandelen. Elk thema duurt 3 weken en is op dezelfde manier opgebouwd; het bevat een doe-activiteit, kringactiviteiten, activiteiten voor tijdens het zelfstandig werken, groepslessen en 5-minutenspelletjes. Naast de dagelijkse routines zijn er specifieke Kleuterplein-routines zoals: het prentenboek, de thematafel, letters, cijfers en de handpop Raai de Kraai.

Alle 10 kleuterdomeinen zijn in de methode verwerkt met een volwaardige leerlijn per domein. De leerlijnen van alle domeinen volgen de SLO-doelen en bouwen gedurende het jaar op. Elke periode biedt nieuwe leerstof aan, herhaalt leerstof en breidt deze uit ten opzichte van de voorafgaande periode.

De digibordsoftware is vooral gericht op woordenschat en biedt aanknopingspunten voor activiteiten voor de grote en kleine kring.

Differentiatie
De activiteiten van Kleuterplein worden aangeboden op 3 niveaus: instroomgroep, groep 1 en groep 2. Daarnaast heeft Kleuterplein werkbladen die speciaal bedoeld zijn voor de oudste kleuters. Deze maken de overgang van groep 2 naar groep 3 wat gemakkelijker. Speciaal voor kleuters die wat verder zijn in hun cognitieve ontwikkeling zijn er extra uitdagende opdrachten op ***-niveau. Verder biedt Kleuterplein ondersteuning bij voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).

Volgen en toetsen
Kleuterplein heeft diverse gratis hulpmiddelen voor het observeren en registreren: de instroomobservatie, leerdoelregistratie, De Malmberg resultatenmonitor en het kleuterverslag. Daarnaast biedt Kleuterplein ondersteuning bij het opbrengstgericht werken met kant en klare groepsplannen en groepsoverzichten.

Materialen

Pakket De wereld
(met 8 themakaternen, lessuggesties, kopieerbladen, cd)

Handpop Raai de kraai
Pakket De seizoenen
(met 8 themakaternen, lessuggesties, kopieerbladen, cd)
Digibordsoftware De seizoenen
Prentenboeken De wereld Digibordsoftware De wereld
Prentenboeken De seizoenen Oefensoftware De seizoenen en De wereld
Pakket Allerlei
(t.o.v. klassenmanagement: kopieerbladen en magneten)
 

Video's

Voorlichting Juf Natascha over Kleuterplein Juf Angenet over kleuterplein

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Monique Colijn
Monique Colijn Binnendienst

Denk met de klant mee.
Ontzorgd voor de klas.