Schatkist editie 3

Met de methode Schatkist van uitgeverij Zwijsen (2015) geef je kleuteronderwijs aan de groepen 1 en 2. Hét totaalaanbod met keuzevrijheid en ruimte voor eigen activiteiten. Schatkist editie 3 bestaat uit folio materiaal aangevuld met de digitale leerkrachtassistent, digiregie, leerlingsoftware voor school én thuis. Bestellen in de webshop

ACTIE! Gratis speel- en leespakket ter waarde van €167,00
Bij een invoering van Schatkist editie 3 vanaf 1 mei 2020 ontvang je een gratis speel- en leespakket ter waarde van €167,00. Bekijk hier de voorwaarden!

Wat zit er in het gratis speel- en leespakket?
Het speel- en leespakket bestaat uit de volgende leuke én leerzame producten:

  • 1x Rompompom Letterboek     
  • 2x Rompompom Letterkwartet           
  • 1x Rompompom Telboek                     
  • 1x Rompompom Woordenmaker     
  • 2x Rompompom Lettermemo         
  • 1x prentenboek ‘Welke is anders?’        
  • 1x complete leesserie ‘Hé ik lees’ met 9 titels

Algemeen
Met Schatkist editie 3 werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie komen allemaal aan bod. Maar Schatkist laat kleuters óók vooral nog kleuter zijn; van instromers tot en met kinderen in groep 2. Bij de ontwikkeling van Schatkist editie 3 is rekening gehouden met de laatste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke veranderingen. De wensen van jou als leerkracht zijn hierin bepalend geweest. Schatkist sluit optimaal aan op Veilig leren lezen kim-versie in groep 3.

Structuur
Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers en telt voor groep 1-2 in totaal 18 ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een 'probleempje' voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende spel- en leercontext. De thema's zijn volgens een vaste en herkenbare structuur opgebouwd. Je kiest zelf de ankers die je het meest aanspreken en er is uiteraard ruimte voor eigen thema's of activiteiten. De 18 ankers zijn samengebracht in twee jaarpakketten van ieder 9 ankers. Een schooljaar is bij Schatkist verdeeld over drie periodes. Per periode heb je de keuze uit totaal 6 ankers. Kies er steeds één uit volgende onderwerpen: ‘Een jaar rond’, ‘Mijn eigen wereld’ of ‘De wereld om mij heen’. De onderwerpen sluiten allemaal aan bij de belevingswereld van kleuters. Denk bijvoorbeeld aan: de seizoenen, avontuur, doen alsof en buitenspelen. Een anker is steeds opgebouwd uit drie fases:

Fase 1: kennismaking met het anker door activiteiten in kring, kleine groep, speelleeromgeving in de hoeken, speelzaal en speelplaats.
Fase 2: kinderen verdiepen zich in het thema en ontdekken er meer over.
Fase 3: gezamenlijke afsluiting (met uitloopweek).

Deze fases kunnen een week duren, maar je mag er ook langer over doen. Oók daarin is werken met Schatkist flexibel.

Differentiatie
Schatkist spreekt kinderen aan op hun eigen niveau: instroomgroep, groep 1 of groep 2. Hierin wordt ook rekening gehouden met taalzwakke en anderstalige kinderen. Schatkist werkt met drie herkenbare differentiatieniveaus: ster, maan en zon voor álle ontwikkelingsgebieden. Elk kind krijgt het basisaanbod (maan). Voor kinderen die dat nodig hebben, kan er gekozen worden voor intensivering (ster) of extra uitdaging (zon). Bij elke activiteit kun je dus een stapje omhoog of omlaag. Deze drie aanpakken staan ook centraal in de methode voor aanvankelijk lezen en taal: Veilig leren lezen. Schatkist is gekoppeld aan het online leerlingvolgsysteem Digiregie. Per ontwikkelingsgebied krijg je in Digiregie extra activiteiten aangeboden voor leerlingen die intensivering of uitdaging nodig hebben. Hieraan kun je observaties koppelen, zodat je in Digiregie een volledig beeld krijgt van de ontwikkeling van de kleuter. Met de leerlingsoftware voor school en thuis kunnen de leerlingen bovendien op hun eigen niveau spelenderwijs oefenen.

Observatie en evaluatie
Kleuteronderwijs is vrolijk en speels, maar kent ook zijn doelen en verplichtingen. Schatkist ed. 3 weet die twee uitersten slim met elkaar te combineren. Hoe? Door elk kind in beeld te brengen met Digiregie! Zo krijg je de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2. Bij elke activiteit in Schatkist staat één hoofddoel centraal, met daarbij aangegeven wat je mag verwachten van een instromer of een kind in groep 1 of groep 2. In Digiregie voer je eenvoudig bij elke activiteit je eigen observaties in. Op basis van de resultaten krijg je adviezen om leerlingen op maat te begeleiden. Aan het eind van elke periode krijg je per ontwikkelingsgebied een advies over welke aanpak een leerling de volgende periode nodig heeft. Dit is altijd voorzien van gerichte differentiatieactiviteiten. Met Digiregie is het mogelijk om drie keer per jaar groepsplannen te maken op basis van de gegevens die je importeert uit het leerlingvolgsysteem van Cito.

Video's

Schatkist: totaalaanbod voorgroep 1 en 2 Algemene video Schatkist Rekenen in Schatkist

Zwijsen animatiefilmpje anker Start, prentenboek Zwemmen op zolder Schatkistliedjes voor kleuters  Anker Start 3D-animatie van Pompom, Zwemmen op zolder


Materialen

Basismaterialen Ankermaterialen
Elk van de 18 ankers bestaat uit:
Pop Pompom Prentenboek
Set van twee dobbelstenen Activiteitenboek
Schatkistkaarten (in doos) Voorleesboek
Schatkist

Jaarlijks verbruiksmateriaal

Gebruikswijzer Routine rekenen (tijd): Jaarkalender
Routine rekenen (tijd): Weekkalender Routine taal (oriëntatie op lezen en schrijven): Bijenhotel
Routine rekenen (getalbegrip): Getallenwand 0-12 Routine taal (oriëntatie op lezen en schrijven): Vriendenboek
Routine taal (oriëntatie op lezen en schrijven): zoemverhalen, reiskaart, pop Zoem  
Routine taal (woordenschat): Woordkaarten Aanvullend materiaal (facultatief)
Software Routine rekenen (getalbegrip): getallenwand aanvulset 13-20 
Digiregie Pop loeloe 
Leerkrachtassistent Aanvullende leesseries (hee, ik lees! en kleuters samenleesboeken) 
Leerlingsoftware school
 
Leerlingsoftware thuis   

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.