Getal & Ruimte Junior

Getal & Ruimte Junior (2017) is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. Getal & Ruimte Junior is aangesloten op het Momento dashboard.

Bestellen in de webshop

Algemeen
Getal & Ruimte Junior sluit aan op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De methode bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs. Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal & Ruimte Junior centraal. Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs.

Met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap komt elk kind verder!

 • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie
 • Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën
 • Eigenaarschap: uitleg (animaties), test jezelf en feedback op maat 

In 2,5 minuut volledig op de hoogte

Structuur
Getal & Ruimte Junior heeft een duidelijke rekendidactiek en een glasheldere structuur. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën. Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen in context. Het schooljaar is verdeeld in negen blokken van 4 weken (20 lessen). Per week zijn er 5 lessen. De eerste vier lessen staan in het teken van één rekenonderwerp, zodat kinderen zich hier volledig op kunnen richten. Eerst wordt voorkennis opgehaald. Daarna wordt de nieuwe vaardigheid aangeboden en geoefend, ook in context. De vijfde les richt zich helemaal op herhaling en automatisering van de basisvaardigheden. Deze vaste opbouw geeft rust en structuur in de klas. Dit zorgt voor effectieve rekentijd. 

In de lessen voor de kleuters staat het handelend rekenen centraal. Voor groep 1-2 biedt Getal & Ruimte Junior een leerlijn aan van 'rekenen met je lijf' naar 'rekenen in een boekje'. De lessen staan op leskaarten in een kaartenbak. Voor de kleuters in groep 2 is er een speels werkboek.

Didactiek
Met Getal & Ruimte Junior werk je stap voor stap aan het vergroten van de rekenvaardigheid.

 • EDI: van samen naar zelf
  Getal & Ruimte Junior helpt je om stap voor stap instructie te geven gebaseerd op het EDI-model. Zowel op papier als digitaal zie je als leerkracht aan de hand van de antwoorden op de samen-vragen of je instructie duidelijk was. Veel gemaakte fouten kun je direct klassikaal bespreken. In het dashboard zie je welke kinderen zelfstandig verder kunnen werken en welke kinderen in aanmerking komen voor verlengde instructie. De handleiding helpt je om het handelingsniveau aan te passen aan de kinderen.
 • Van oefenen naar toepassen in context
  De didactiek van Getal & Ruimte Junior is gebaseerd op een gestructureerde aanpak. Getalbegrip en de basisvaardigheden staan aan het begin van een week centraal. Het rekenen in context wordt daarna aangeboden met een stappenplan. Dit stappenplan is ontwikkeld op basis van het drieslagmodel en sluit naadloos aan bij de werkwijze op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren dat de tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk zijn als de uitkomst. Ze schrijven de tussenstappen op of vullen ze digitaal in.
 • Zelfstandig werken
  Getal & Ruimte Junior stimuleert het zelfstandig werken en geeft kinderen eigenaarschap over hun leerproces. Als kinderen vastlopen kunnen zij de uitleg nalezen. Werken kinderen digitaal? Dan is deze uitleg geanimeerd. Ook krijgen kinderen dan feedback op hun antwoorden. Met de Test jezelf kijken kinderen of ze de leerstof voor de toets beheersen. Is er extra oefening nodig? Dan staat erbij welke opdrachten ze kunnen maken. Wanneer er geen extra oefening nodig is, staat er uitdagend materiaal klaar.

Differentiatie
Met Getal & Ruimte Junior bied je alle kinderen de aandacht die ze nodig hebben. De hele klas werkt in de les aan hetzelfde onderwerp. Of kinderen nu digitaal of uit het boek werken: de uitgekiende differentiatie doen zij op hun eigen niveau. De kinderen zien zelf welke opdrachten bij hun niveau aansluiten.

Voor wie de basisstof te moeilijk is, is er de niveaulijn. Deze kinderen werken net als de rest van de klas aan hetzelfde onderwerp, maar dan in een eigen leerwerkboek op hun niveau. Voor de excellente rekenaar is er het meesterwerk waarin zij extra worden uitgedaagd.

Volgen en toetsen
Elk blok wordt afgerond met twee toetsen: één met rekenvaardigheidsopdrachten en één met contextopdrachten.

Met de resultatenmonitor regiseer je toetsresultaten. In de resultatenmonitor zie je in één oogopslag de resultaten van de leerlingen en met welke opgaven kinderen moeite hebben. Als de kinderen de toets digitaal maken, is de resultatenmonitor automatisch gevuld. Ook worden de resultaten doorgezet naar ParnasSys. 

Boek, blended én volledig digitaal
In Getal & Ruimte Junior is effectief rekenonderwijs het uitgangspunt. Of je nu met de boeken, blended of volledig digitaal werkt: de didactiek staat centraal. In de methode is nauwkeurig gekeken welke zaken veel effect hebben op het leren en op welke manier digitaal werken dit ondersteunt.

Getal & Ruimte Junior - digitale les

 • Een opbouw van 'samen naar zelf'
 • Instructie, gebaseerd op het EDI-model
 • Digitaal wisbordje voor het nakijken van samen-opgaven
 • Niveau: kinderen zien welke opdrachten bij hun niveau aansluiten
 • Uitleg-animaties
 • Directe feedback op de antwoorden
 • Op elk moment de gewenste analyse over elke leerling

Getal & Ruimte Junior - digitaal extra oefenen en automatiseren

 • Zelfstandig automatiseren van de rekenstrategieën
 • Speelse leeromgeving
 • Niveau: past zich aan de leerling aan
 • Beloning en motivatie voor zowel inzet als resultaat
 • Directe feedback op de antwoorden
 • Op elk moment de gewenste analyse over elke leerling

Video's

Voorlichting video Hoe ga ik om met niveauverschillen? Hoe zorg ik voor een goede start in groep 3? De Blender: het beste van boeken én digitaal

Meer informatie
Wil je meer informatie over Getal & Ruimte Junior, kijk dan op www.getalenruimtejunior.nl
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Implementatietrainingen rekenen

Nieuwe rekenmethode?

Leg een stevige basis