Getal & Ruimte Junior

De methode Getal & Ruimte Junior (2016) van Noordhoff Uitgevers is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal en adaptief digitaal materiaal, aangevuld met instructiesoftware. Bekijk hieronder alle informatie over Getal & Ruimte Junior. Handig samengevat! Direct bestellen in de webshop.

Algemeen
Getal & Ruimte Junior is het broertje van Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. Getal & Ruimte Junior bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs.
Elke week wordt één nieuw onderwerp aangeboden. Zowel de kinderen die werken uit het boek als de kinderen die digitaal werken, leren door de uitgekiende differentiatie op hun eigen niveau. Getal & Ruimte Junior voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en sluit naadloos aan bij de CITO-LOVS-toetsen en bij het referentiekader rekenen. De 1F- en 1S-doelen worden ruimschoots gehaald in groep 8. Getal & Ruimte Junior is aangesloten op het Momento dashboard.

In 2,5 minuut volledig op de hoogte

Structuur
Het schooljaar is verdeeld in negen blokken van 4 weken (20 lessen). Per week zijn er 5 lessen. De eerste vier lessen staan in het teken van één rekenonderwerp, zodat kinderen zich hier volledig op kunnen richten. Eerst wordt voorkennis opgehaald. Daarna wordt de nieuwe vaardigheid aangeboden en geoefend, ook in context. De vijfde les richt zich helemaal op herhaling en automatisering van de basisvaardigheden. Elk kind komt aan bod: de zwakke, de gemiddelde, de goede en de excellente rekenaar.
Voor groep 1-2 biedt Getal & Ruimte Junior een leerlijn aan van ‘rekenen met je lijf’ (spelend leren) naar ‘rekenen in een boekje’. De lessen staan op leskaarten in een kaartenbak en voor de kleuters in groep 2 is er een speels leerwerkboek.

Didactiek
Met Getal & Ruimte Junior werkt u op een gestructureerde manier aan een goede rekenvaardigheid door gebruik te maken van het drieslagmodel en het handelingsmodel. Kinderen leren dat de tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk zijn als de uitkomst en schrijven de tussenstappen op, of vullen ze digitaal in. Zo leren ze stap voor stap en systematisch een rekenopgave op te lossen. In groep 3 tot en met 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één rekenstrategie per onderwerp toe te passen. In de hogere groepen is ook aandacht voor strategieën waarmee kinderen handig leren rekenen.

 • Contextopdrachten
  Op basis van het drieslagmodel uit het protocol ERWD is een stappenplan ontwikkeld waarmee de kinderen leren om een contextrijk probleem op te lossen. Dit stappenplan sluit naadloos aan bij de werkwijze op het voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor de formulering van de opdracht: taal is geen struikelblok.

 • Instructiesoftware
  De instructiesoftware van Getal & Ruimte Junior helpt om stap voor stap instructie te geven. Tijdens de instructie kun je aan de hand van de antwoorden die op de samen-vragen gegeven zijn zien of de instructie is begrepen. Veel gemaakte fouten kun je direct klassikaal bespreken. Op uw dashboard zie je dan welke kinderen in aanmerking komen voor verlengde instructie.

Differentiatie
De methode gaat uit van convergente differentiatie en het directe instructiemodel. Naast klassikale instructie is er gelegenheid voor verlengde en individuele instructie, ook voor de excellente rekenaars. In het boek staan basisopdrachten en moeilijkere opdrachten. Het adaptieve, digitale materiaal past het niveau aan op basis van voorgaande prestaties. Aan het eind van iedere les zijn er tempodifferentiatie- en verdiepingsopdrachten. Kinderen die rekenen moeilijk vinden maken zich een reken onderwerp stap voor stap eigen en halen hier voldoening uit. Slimme rekenaars zetten hun tanden in uitdagende oefeningen. Voor excellente rekenaars is er Meesterwerk en kinderen die uitvallen kunnen vanaf groep 5 Niveaulijn volgen.

Volgen en toetsen
Leerlingen kunnen zich op een toets voorbereiden met een ‘test jezelf’ en kiezen daarna zo nodig remediëringsopdrachten. Wanneer er geen remediëring nodig is, staat uitdagend plusmateriaal klaar.
Elk blok wordt afgerond met twee toetsen. Eén toetst de rekenvaardigheden, de ander rekenen in een context.

Resultatenmonitor
Met de resultatenmonitor kunt u eenvoudig online (toets)resultaten registreren, verwerken en analyseren. In de resultatenmonitor ziet u in één oogopslag de resultaten van uw leerlingen en met welke opgaven kinderen moeite hebben. Als de kinderen de opgaven of een toets digitaal maken, vult de computer de monitor automatisch in. Ook kunnen de resultaten geautomatiseerd worden doorgezet naar ParnasSys.

Waarom Getal & Ruimte Junior digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

 • Adaptieve oefenopdrachten die kinderen zelfstandig kunnen maken, met uitleg-animatie.
 • Feedback op maat: bij een fout antwoord wordt de betreffende opgave uitgebreid uitgelegd.
 • Zowel het antwoord als alle tussenstappen worden door de software nagekeken.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

 • Stap voor stap instructie met de instructiesoftware, gebaseerd op het Directe Instructie Model.
 • Met behulp van Momento en de resultatenmonitor op elk moment de gewenste analyse over elke leerling.

Getal & Ruimte Junior is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.

De Blender: Het beste van boeken én digitaal!

 • Jouw school klaar voor de toekomst
 • Eenvoudig en flexibel ervaring opdoen met blended learning
 • Jouw leerlingen gaan met voorsprong naar het VO

Waarom de Blender?
De Blender is er voor scholen die kiezen voor een combinatie van papier en digitaal. Met de Blender kunnen jij en je leerlingen zelf ervaren wanneer welke mix het beste werkt. Wij helpen je met deze manier van werken en zorgen voor ondersteuning vanuit de methoden. 


Materialen

BASIS  
Leerwerkboek of leerboek met rekenschrift Leerwerkboek 'Naar de eindtoets' (groep 8)
Toetsboek Map met handleidingkaternen
Antwoordenboek  
LICENTIES  
Leerkrachtsoftware Leerlingsoftware Compleet
Oefen- en toetssoftware  
NIVEAULIJN  
Handleiding  Antwoordenboek
Leerwerkboek  Leerwerkboek 'Naar de eindtoets niveau'
Toetsboek  
PLUSLIJN  
Meesterwerkboek Antwoordenboek
NASLAGWERK  
Rekenmaatje deel 1

Rekenmaatje deel 2

Video's

Voorlichting video Hoe ga ik om met niveauverschillen? Hoe zorg ik voor een goede start in groep 3? De Blender: het beste van boeken én digitaal

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag hier je zichtzending aan.

Monique Colijn
Monique Colijn Binnendienst

Denk met de klant mee.
Ontzorgd voor de klas.