Pluspunt

De methode Pluspunt (2009) van uitgeverij Malmberg is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. Bij Pluspunt is al het materiaal zowel folio als digitaal beschikbaar. Aan jou de keuze of je geheel digitaal, op papier of een combinatie van beiden kiest. Bekijk hieronder alle informatie over Pluspunt. Handig samengevat! Direct bestellen in de webshop.


Algemeen
De lesstof van Pluspunt is verwerkt in duidelijke, kleine stappen. Gedurende 2 blokken oefenen de kinderen met een rekenonderwerp, daarna wordt het getoetst. Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. Cijferen krijgt veel aandacht, en wordt geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk de klassieke staartdeling. Rekenzwakke kinderen krijgen maar één oplossingsstrategie aangeboden. De opdrachten van het zelfstandig werken zijn zo opgebouwd dat elk kind op zijn eigen niveau kan werken. Pluspunt is aangesloten op het Momento dashboard.


Structuur
Er is lesstof voor 36 weken, opgedeeld in 12 blokken van 3 weken. Elk blok bestaat uit 15 lessen met een afwisseling tussen leerkrachtgebonden en zelfstandig werklessen. In les 12 volgt de toets en het resultaat van de toets bepaalt of het kind gaat remediëren, herhalen of verrijken. Elke les duurt 50 à 60 minuten. Hierbij wordt de stapsgewijze opbouw instructie, oefenen, toetsen en herhalen gehandhaafd. Aan het begin van elke les herhalen de kinderen de lesstof die al eerder is behandeld. Dat gebeurt zelfstandig met automatiseringsoefeningen en samen met speelse oefeningen uit Met Sprongen Vooruit in het onderdeel ‘Samen oefenen'.


Differentiatie
In de handleiding zijn aanwijzingen voor pre-teaching opgenomen en bij iedere les is de verlengde instructie volledig uitgewerkt. na de instructie gaan de kinderen oefenen. Er zijn opgaven op drie niveaus: minimum, basis en plus. Omdat de niveauverschillen in de hogere jaargroepen vaak groter zijn, zijn er in groep 6, 7 en 8 werkboekjes op drie niveaus: minimum, basis en plus. Na de toets kan elk kind met hulp van het taakbriefje exact zien wat het moet gaan doen: remediëren, herhalen of verrijken.

In groep 7 en 8 doen alle kinderen mee aan de instructie op fundamentele niveau. De gemiddelde en sterke rekenaars krijgen nog instructie op streefniveau. Op deze manier rekent ieder kind naar eigen kunnen, met voldoende uitdaging. Voor rekensterke kinderen is er bovendien een compactingroute en er is een minimumroute voor kinderen die veel moeite hebben met rekenen.


Volgen en toetsen
Elk blok wordt afgesloten met een toets. Deze toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De uitkomst van de toets bepaalt gericht per rekenonderwerp wat elk kind gaat doen: remediëren, herhalen of verrijken. Dit staat vermeld op het taakbriefje van het kind. De digitale versie van de registratiebladen uit de leerkrachtenmap zijn gratis te downloaden. Ook wordt er op gezette tijden een tempotoets afgenomen.


Waarom Pluspunt digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Maakt gepersonaliseerd leren mogelijk: kinderen oefenen extra op de zwakste leerdoelen.
  • Meer uitdaging voor de kinderen door adaptief oefenmateriaal.
  • Feedback die verder gaat dan alleen goed/fout waardoor kinderen echt tot leren komen.
    Hoge motivatie bij kinderen door een grote variatie aan vakspecifieke oefentypen.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Dezelfde inhoudelijke en didactische kwaliteit als je gewend bent van de boeken.
  • Continu inzicht in de leerresultaten zodat je kinderen de juiste aandacht op het juiste moment kunt geven.
  • Herkenbaar omdat het bij alle Malmberg methodes op dezelfde manier werkt.

Pluspunt is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.


Materialen

Leerkrachtenmap Antwoordenboek
Leerlijnenboek Digibordsoftware
Lesboek Toetssoftware
Opdrachtenboek Oefensoftware
Werkboek Verwerkingssoftware
Werkboek Pluspunters  Resultatenmonitor
Toetsboek  

 
Video's

Voorlichting video Digibordsoftware

 

Uitgelicht

Pluspunt Kleuterpakket Digitaal werken Rekenrace   

Kleuters hebben een goede rekenstart nodig, zodat ze de juiste bagage hebben als ze naar groep 3 gaan. Werk met een gestructureerde (methodische) aanpak. Het Pluspunt 3e versie totaalpakket voor groep 1-2 is daarvan een goed voorbeeld.

De verwerkingssoftware van Pluspunt is beschikbaar voor groep 3 t/m 8. Hiermee kunt u volledig digitaal werken met de vertrouwde methode Pluspunt. Rekenrace is een stevig tweezijdig opzetboek met een vraag-antwoordspel waar twee kinderen, ieder aan een kant van het boek, samen mee werken. Voor iedere groep van de bovenbouw is er een versie, die precies aansluit op de lesstof van de blokken. 

 

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.