Wereld in Getallen

De methode Wereld in getallen (2009) van uitgeverij Malmberg is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal ondersteund door digibordsoftware, toetssoftware, de resultatenmonitor en oefensoftware. Bekijk hieronder alle informatie over Wereld in getallen. Handig samengevat! Direct bestellen in de webshop.

 

Algemeen
De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol. Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt. Wereld in Getallen is aangesloten op het Momento dashboard.


Structuur

  • Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking.
  • Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen.
  • Elke les duurt 50 à 60 min. en heeft dezelfde opbouw: de eerste helft is voor instructie en begeleid oefenen en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. Elke les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. In de weektaak is 2 x 15 minuten opgenomen voor de oefensoftware.


Differentiatie
De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd één oplossingsstrategie).Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof.


Volgen en toetsen
Elk blok wordt afgesloten met een toets. De toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De toets bevat 3 onderdelen: minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen, beheersing), projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) en basistoets (toetsing van de basisdoelen, signalering). De digitale versie van de registratiebladen uit de leerkrachtenmap zijn gratis te downloaden.

 

Waarom Wereld in Getallen digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Adaptieve oefenopdrachten die kinderen zelfstandig kunnen maken, met uitleg-animatie.
  • Feedback op maat: bij een fout antwoord wordt de betreffende opgave uitgebreid uitgelegd.
  • Zowel het antwoord als alle tussenstappen worden door de software nagekeken.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Stap voor stap instructie met de instructiesoftware, gebaseerd op het Directe Instructie Model.
  • Met behulp van Momento en de resultatenmonitor op elk moment de gewenste analyse over elke leerling.

Wereld in Getallen is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.


Materialen

Handleiding Digibordsoftware
Rekenboek Toetssoftware
Werkboek Oefensoftware
Bijwerkboek Verwerkingssoftware
Plusboek Resultatenmonitor
Antwoordenboek  
Toetsboek  

 
Video's

Voorlichting video Digibordsoftware   Oefensoftware


Uitgelicht

Leerkrachtenmap groep 1-2 Digitaal werken Vertelplatenposter groep 3

Kleuters hebben een goede rekenstart nodig, zodat ze de juiste bagage hebben als ze naar groep 3 gaan. Werk met een gestructureerde (methodische) aanpak. Een goed voorbeeld daarvan is de leerkrachtenmap voor groep 1-2 van Wereld in getallen 4e versie.

De software van Wereld in getallen is vanaf schooljaar 2016-2017 beschikbaar voor groep 4 t/m 8. De software bevat alle opgaven uit de werkboeken, bijwerkboeken en lesboeken.  Ieder blok begint met een vertelplaat waarin de rekenonderwerpen van dat blok geïntroduceerd worden. In de eerste helft van groep 3 zijn ze ook op posterformaat beschikbaar in een kalender die kan worden opgehangen of neergezet.

 

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.