Flexi Taal

Flexi is geen methode en tegelijk veel méér dan alleen oefenmateriaal. Een interactief leermiddel met oneindig veel materiaal, formatieve toetsjes, effectieve instructie en slimme feedback. Leerlingen leren van iedere fout. Zo werkt elke leerling zelfstandig en op zijn eigen niveau. Nuchter, simpel en met de nadruk op de inhoud. Back to the basics.

Vanuit dit didactische uitgangspunt biedt Flexi een compleet pakket met oefenprogramma’s, van kleuterniveau tot aan 3F. Voor taal, lezen, rekenen en vreemde talen. Leerlingen oefenen zowel op school als thuis.

Online Software bestellen

​De zeven succesfactoren van Flexi:

  • Flexibel: de lesstof is naast iedere methode te gebruiken en je bepaalt zelf hoe je Flexi inzet: deels als methode, naast de methode, vanuit de leerdoelen, ter remediëring, om te versnellen, verbreden, verdiepen of als huiswerk.
  • Ijzersterke content: oneindig veel oefenstof en variatie met adaptieve toetsjes en oefeningen.
  • Formatieve toetsen: Flexi rekent je niet af maar helpt je vooruit; iedere leerling krijgt zijn eigen leerplan op maat.
  • Uitleg en animaties: duidelijke instructie en uitleg bij iedere oefening met animaties en gesproken uitleg.
  • Zinnige feedback: goed of fout is niet genoeg. Tips en uitleg helpen leerlingen meteen wanneer zij een fout maken.
  • Uitstekende support: geen keuzemenu’s maar direct contact met de Muiswerker die jou verder helpt.
  • Effect wetenschappelijk bewezen: leerlingen boeken met vijftien tot dertig minuten oefenen per week al significante vooruitgang.

Structuur
Flexi verdeelt taal in zeven vakdomeinen met 43 modules: (begrijpend) lezen en studievaardigheid, woordkennis, spellen, werkwoordspellen, leestekens, grammatica en formuleren. Elke module bevat verrijkingsstof. Sterke leerlingen hebben toegang tot materiaal tot en met Meijerinkniveau 3F. Standaard krijgen de leerlingen de lesstof aangeboden die past bij hun leerjaar. Leerkrachten kunnen aanpassingen maken in dit standaardleerplan voor leerlingen die minder of juist meer aan kunnen. Ook kun jespecifieke oefeningen toewijzen aan uw leerlingen.

Naast Flexi Taal is er ook Flexi Rekenen, Flexi Engels en het voordelige totaalpakket. Rekenen bevat 23 online modules en is verdeeld in een leerlijn basisrekenen voor de basisschool: Rekenen op maat 1 t/m 8, tafels en de rekendomeinen getallen, meten en meetkunde, verbanden en verhoudingen. Engels is verdeeld in de domeinen woordkennis, lezen, spellen en woordkennis Frans en Spaans en bevat 8 online modules.

Differentiatie
Het programma differentieert automatisch door korte diagnostische toetsjes binnen elke module. Elke leerling krijgt een oefenprogramma op maat. Zo krijgen zwakke leerlingen automatisch extra instructie en oefenstof. Daarnaast is het programma uitermate geschikt voor compacten en versnellen: leerlingen die bewijzen dat ze bepaalde stof beheersen, krijgen geen oefenstof en kunnen doorwerken tot minstens een niveau boven het leerjaar waarin ze zitten. Als de leerkracht het wil, kunnen ze zelfs nog verder vooruit werken.

Volgen en toetsen
Elke module bevat een aantal korte deeltoetsjes om te bepalen bij welke oefenstof een leerling baat heeft. De toetsjes hebben dus een formatieve functie. In de resultatenmonitor ziet de leerkracht op welke onderdelen de leerling goed presteert en voor welke onderdelen de leerling nog oefenstof nodig heeft. Ook van dit oefenen kan de leerkracht terugzien hoe het gaat. De leerkracht kan het doelpercentage van elke module bijstellen.

Materialen
Leerling: digitale oefenomgeving met leerstof op niveau.
Leerkracht: digitale omgeving met onbeperkt bijstelmogelijkheden, resultatenmonitor en digibordfunctionaliteit vol met oefenstof (te gebruiken door de hele school). Ook is er een snelstarthandleiding, handleidingen per module en oefeningenoverzicht van alle lesstof.

Licentievormen
Bepaal zelf per pakket hoeveel leerlingen met Flexi gaan werken, met een minimale afname van 25 licenties. Neem bij minder dan 25 licenties conact met ons op. 

Links en PDF Flexi
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 1
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 2

Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 3
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 4
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 5
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 6
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 7 
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 8
Bekijk hier het lesmateriaal voor groep 9

Filmpjes
Wat vinden leerlingen en leerkrachten van Muiswerk - Flexi? Bekijk hier het fimpje.
Voorbeeld van een uitlegfilmpje werkwoordspelling. Bekijk hier de video.

Paul Veldhuisen
Paul Veldhuisen Adviseur

Door mee te denken en te ontzorgen,
het juiste materiaal voor de klas.

Informatie aanvraag

Vraag hieronder specifieke informatie over een product of project op.

Product(en)