Staal
De methode Staal (2013) van uitgeverij Malmberg is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal ondersteund door digibordsoftware, de resultatenmonitor en oefensoftware voor zowel spelling als woordenschat. Bekijk hieronder alle informatie over Staal. Handig samengevat! Bestellen in de webshop


Algemeen
Staal laat leerlingen taal ervaren, door de vele filmpjes (iedere dag minstens één), verrassende thema’s, teksten en bronnen die uit het echte leven komen. Daarnaast hanteert Staal zich door de evidencebased, preventieve spellingaanpak van José Schraven. De aanpak kenmerkt zich door instructie (modeling) en iedere dag herhalen. Daarnaast worden spelling en grammatica met elkaar gecombineerd. In Staal-taal staat toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste twee weken kennis die zij in week drie toepassen. Zij maken in die week een betekenisvol eindproduct. Staal is aangesloten op het Momento dashboard.

Structuur
Het jaarprogramma is opgebouwd uit 8 thema’s van 4 weken, met ruimte voor uitloop en eigen projecten. Een thema bestaat uit drie basisweken. Binnen de taallijn bouwen de leerlingen in de eerste twee weken kennis op (impressie). Vervolgens wordt die kennis toegepast in week 3. In deze week werken de leerlingen aan een betekenisvol eindproduct (expressie) in de vorm van een publicatie of presentatie. Aan het begin van week vier is er een toets. Naar aanleiding van de toetsresultaten wordt in week 4 geremedieerd, herhaald en verrijkt.

Binnen spelling bestaat een blok ook uit vier weken. Spelling en grammatica worden gecombineerd aangeboden. Iedere week wordt 1 nieuwe categorie aangeboden en worden alle voorgaande categorieën kort herhaald. (In totaal worden er 34 categorieën aangeboden).

Per week zijn er 4 taallessen, de vijfde dag is een uitloopdag. Per dag wordt er 45 minuten taalles gegeven. Per week zijn er 4 spellinglessen, de vijfde dag is optioneel. Per dag wordt er 25 minuten spellingles gegeven. Iedere taalles en iedere spellingles heeft een vaste opbouw. Dit zorgt voor structuur en houvast.

Speciaal voor groep 8 en combinatiegroep 7/8
Malmberg heeft 4 thema’s ontwikkeld speciaal voor groep 8 en de combinatiegroep 7/8. 

  • Thema 9: Plasticsoep
  • Thema 10: Water
  • Thema 11: Microben
  • Thema 12: Egypte

De opbouw en didactiek van deze thema’s zijn hetzelfde als de reguliere thema’s, maar hebben meer aandacht voor woordenschat, actuele onderwerpen en bronnen, een extra reflectiepagina en schrijfvoorbeelden. Wat ook nieuw is! Je hebt hier geen apart bronnenboek of plusboek bij nodig, want het is volledig geïntegreerd in het werkboek. Elk thema heeft bijpassende digibord-, oefen- en toetssoftware die automatisch wordt toegevoegd aan de bestaande licentie voor groep 8.

Differentiatie
Instructie is op twee niveaus uitgewerkt: de basisinstructie en verlengde instructie. Voor de lineaire doelen geldt dat leerlingen vanaf dag 1 op drie niveaus verwerken. Voor de snellere en betere leerling zijn er extra opgaven beschikbaar. De oefensoftware voor zowel woordenschat als spelling is op drie niveaus.

Volgen en toetsen
Voor ieder domein is een passende mogelijkheid om de vorderingen te toetsen. De toetsinstrumenten en bijbehorende registratiebladen (op papier of digitaal) geven handreikingen voor het bepalen van het niveau en de vervolgactiviteiten. Elk thema bij taal heeft een toets aan het begin van week 4. De taaltoets bevat de onderdelen woordenschat en taal verkennen. De vraagstelling sluit aan bij Cito. De toets is opgenomen in een toetsboek. Staal biedt tevens instrumenten om de spreek-, luister- en schrijfontwikkeling van kinderen te volgen en te beoordelen. De aanpak bij spelling kenmerkt zich door modeling en constant herhalen. Dit zorgt voor zo min mogelijk uitval. Aan het einde van week 3 is er een toets. In de week na de toets is er ruimte om te herhalen met de leerlingen.

Waarom Staal digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Meer uitdaging voor de kinderen door adaptief oefenmateriaal.
  • Feedback die verder gaat dan alleen goed/fout waardoor kinderen echt tot leren komen.
  • Hoge motivatie bij kinderen door een grote variatie aan vakspecifieke oefentypen.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Dezelfde inhoudelijke en didactische kwaliteit als je gewend bent van de boeken.
  • Continu inzicht in de leerresultaten zodat je kinderen de juiste aandacht op het juiste moment kunt geven.
  • Herkenbaar omdat het bij alle Malmberg methodes op dezelfde manier werkt.

Staal is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.

Materialen

TAAL  
Handleiding Antwoordenboek
Werkboek a/b Werkboek Plus (voor hoog taalvaardige kinderen)
Bronnenboek Digibordsoftware taal
Toetsboek Oefensoftware woordenschat
SPELLING  
Handleiding Antwoordenboek
Werkboek a/b Werkboek Plus (voor hoog taalvaardige kinderen)
Staalboek Digibordsoftware
Posterset Oefensoftware

Video's

Voorlichting video Digibordsoftware Oefensoftware

Uitgelicht

Pluskaternen bij Staal taal en spelling Posterset Bronnenboeken

Voor hoog taalvaardige en/of spellingvaardige kinderen biedt Staal extra uitdaging met pluswerkboeken Kinderen gebruiken dit werkboek naast het reguliere werkboek.

Om de spellinglessen visueel te ondersteunen zijn er bij staal posters ontwikkeld. Elke set bevat een categoriekaart en een klankgroepenkaart.  Er is één bronnenboek per jaargroep, met daarin acht thema’s. Het bronnenboek bevat de teksten en beelden die de kinderen nodig hebben om de opdrachten te maken. 

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie