Taal Actief

 De methode Taal actief (2012) van uitgeverij Malmberg is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal ondersteund door digibordsoftware, de resultatenmonitor en oefensoftware voor spelling. Bekijk hieronder alle informatie over Taal actief. Handig samengevat! Bestellen in de webshop

 
Algemeen
Taal actief is een taalmethode die bestaat uit een volledige leerlijn taal, woordenschat en spelling tegemoetkomend aan het referentiekader taal. Taal actief staat voor kwaliteit en resultaatgerichtheid. De duidelijke, vaste structuur geeft houvast. Differentiatie op 3 niveaus is de standaard bij Taal actief, al vanaf dag 1 werken kinderen op hun eigen niveau. De methode besteedt veel aandacht aan woordenschat en ondersteunt opbrengstgericht werken. Een methode voor scholen die optimale resultaten én grip op de les willen. Taal Actief is aangesloten op het Momento dashboard.

Structuur
Het jaarprogramma bestaat uit acht thema’s van vier weken. Jaarlijks keren deze thema’s terug. Voor uitbreiding van de lesstof worden diverse suggesties geboden in de vorm van een instapweek, parkeerweken en een uitstapweek. Elk thema bestaat uit drie basisweken, waarin gedifferentieerd wordt op drie niveaus gevolgd door de toets. In week vier wordt, naar aanleiding van de toetsresultaten, geremedieerd, herhaald of verrijkt. Per dag wordt er een uur lesgegeven met Taal actief. Dag 1 is altijd een woordenschatles. Op de overige vier dagen is er zowel een taal- als een spellingles. De taalles duurt veertig minuten en de spellingles twintig minuten. Door de vaste structuur is de methode zeer geschikt voor combinatiegroepen. De handleiding geeft precies aan wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.

Differentiatie
Er wordt gedifferentieerd op tempo en niveau. Kinderen werken vanaf dag 1 op hun eigen niveau. Elk lesdoel is op drie niveaus uitgewerkt. Ook wordt er gedifferentieerd in instructie. In de handleiding is de instructie op twee niveaus uitgewerkt: de basisinstructie en de verlengde instructie. Voor taalbegaafde kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, is er een plusboek. Deze kinderen hebben voldoende aan een gecomprimeerd basisprogramma. In de overgebleven tijd werken zij in het plusboek. Voor kinderen met een beperkte woordenschat heeft Taal actief het programma woordenschat extra. Hierin worden eenvoudigere woorden aangeboden die niet in het basisprogramma voorkomen. Er is een spellingmap voor remedial teaching beschikbaar voor kinderen die niet voldoende hebben aan de verlengde instructie.

Volgen en toetsen
Voor elk taaldomein wordt een passende mogelijkheid geboden om de leervorderingen te toetsen. De toetsinstrumenten en bijbehorende registratiebladen (op papier of digitaal) geven handreikingen voor het bepalen van het kennis- en beheersniveau van de aangeboden leerstof en de passende vervolgactiviteiten. Elk thema bevat een taaltoets die aan het einde van week 3 wordt afgenomen. De taaltoets bevat de 3 domeinen woordenschat, taal verkennen en plusvragen. De toets bestaat uit voornamelijk meerkeuzevragen en is opgenomen in een toetsboek. Er worden ook instrumenten geboden om de spreek-, luister- en schrijfontwikkeling van leerlingen te volgen en te beoordelen.

Voor spelling heeft elk thema een oefendictee, in de vorm van een woordendictee. De resultaten hiervan bepalen op welk niveau het kind in week 4 kan starten. Aan het eind van het thema wordt het einddictee afgenomen om de leervorderingen van het kind vast te stellen. Er worden tevens instap-/uitstapdictees en parkeerweekdictees aangeboden waarmee de beheersing van de leerstof op langere termijn getoetst kan worden.

 

Waarom Taal Actief digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Maakt gepersonaliseerd leren mogelijk: kinderen oefenen extra op de zwakste leerdoelen.
  • Meer uitdaging voor de kinderen door adaptief oefenmateriaal.
  • Feedback die verder gaat dan alleen goed/fout waardoor kinderen echt tot leren komen.
    Hoge motivatie bij kinderen door een grote variatie aan vakspecifieke oefentypen.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Dezelfde inhoudelijke en didactische kwaliteit als je gewend bent van de boeken.
  • Continu inzicht in de leerresultaten zodat je kinderen de juiste aandacht op het juiste moment kunt geven.
  • Herkenbaar omdat het bij alle Malmberg methodes op dezelfde manier werkt.

Taal Actief is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.

 

Materialen

TAAL  
Handleiding Plusboek
Taalboek a/b Digibordsoftware
Werkboek a/b Pakket woordenschat extra
Toetsboek Verwerkingssoftware
Antwoordenboek  
SPELLING  
Handleiding Digibordsoftware
Werkboek a/b Leerlingensoftware: Oefensoftware, spellingbegeleiding oefensoftware, verwerkingssoftware
Antwoordenboek Map speciale spellingbegeleiding

 

Video's

Voorlichting video Digibordsoftware Oefensoftware


Uitgelicht

Map speciale spellingbegeleiding Plusmateriaal

Als kinderen een bepaalde spellingcategorie of het hele spellingaanbod op het minimumniveau onvoldoende beheersen, kunt u van deze map gebruik maken. 

Omdat niet elk kind in het basismateriaal alle oefenstof nodig heeft, biedt Taal actief voor groep 4 t/m 8 een plusboek voor taalbegaafde kinderen.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie