Taal op maat & Spelling op maat 2

De methode Taal op maat (2013) van uitgeverij Noordhoff is een taalmethode voor de groepen 3 t/m 8 (spelling vanaf groep 4). Bij Taal op maat is al het materiaal zowel folio als digitaal beschikbaar. Aan jou de keuze of je geheel digitaal, op papier of een combinatie van beiden kiest. Bekijk hieronder alle informatie over Taal op maat. Handig samengevat! Bestellen in de webshopAlgemeen
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8, afgestemd op de referentieniveaus. Voor taal is er ook voor groep 3 een programma. De methode is eenvoudig in gebruik, overzichtelijk en heeft een korte lesvoorbereidingstijd. Het ontwikkelen van schrijf-, spreek- en luistervaardigheid, taalbeschouwing en woordenschat staan centraal. Er zijn drie leerroutes voor de verschillende taalniveaus. De adaptieve oefen- en toetssoftware en de digibordsoftware ondersteunen de lessen interactief. In schooljaar 2016-2017 is de methode ook volledig digitaal beschikbaar met een resultatenmonitor. De spellingslijn kan separaat van de taallijn ingezet worden. Taal op Maat is aangesloten op het Momento dashboard.


Structuur
Voor taal en spelling is er lesstof voor 32 lesweken ( 8 blokken van 4 weken). Er zijn 3 basisweken, waarna een week volgt voor toetsing, herhaling en verrijking. Er zijn 5 taallessen van 45 minuten per week, waarbij er in week 2 t/m 4 één facultatieve les is. Daarnaast zijn er per jaar 4 aanvullende projecten met creatieve opdrachten die de taalvaardigheden integreren. De oneven lessen zijn leerkrachtgestuurd en staan in het taalboek. De even lessen zijn voor zelfstandig werken en staan in het werkboek. Les 8 (lekker lezen), les 18 (extra kijk op taal) en les 20 (differentiatieles) zijn facultatief. Voor spelling zijn er 4 lessen van 20 (groep 4/5) of 30 minuten (groep 6/8), waarbij de vierde les een facultatieve herhalingsles is. Er is dagelijkse afwisseling van instructielessen en zelfstandig-werkenlessen. Hierdoor is de methode ook geschikt voor combinatiegroepen.


Differentiatie
Er wordt convergent gedifferentieerd, waarbij de groep als geheel bij elkaar blijft. Voor leerlingen die er behoefte aan hebben is er extra oefenstof, instructie en/of verrijking beschikbaar. Voor zowel taal als spelling worden er basis-, tempodifferentiatie- en niveaudifferentiatieopdrachten met pictogrammen in elke les weergegeven. In de handleiding staat aangegeven wat zwakke spellers, methodevolgers en sterke spellers gaan maken. Voor taal is er ook een compacte route. Binnen de les zijn er opdrachten voor tempo- en niveaudifferentiatie. Daarnaast staan er extra keuzeopdrachten achter in het taalboek. Voor de taalsterke leerlingen is er een uitdagend pluswerkboek. Voor de taalzwakke leerlingen zijn er downloadbare herhalingsbladen. Voor taal zijn er facultatieve lessen leesbevordering en bijzondere taal gerelateerde onderwerpen. Daarnaast biedt de adaptieve software ook oefeningen op niveau en maat aan. Als houvast bij spelling wordt er gewerkt met een Spelling-maatje, een overzichtelijk opzoekboekje waarin elke spellingcategorie wordt uitgelegd. Voor taal is er een digitaal woordenschatprogramma Woordmaatje.


Volgen en toetsen
Aan het eind van elke les staat, wat de leerlingen de volgende les gaan doen, wat ze hebben geleerd en wat ze kunnen doen als ze klaar zijn. Bij spelling wordt aan het begin van elke instructieles een 5-woordendictee afgenomen. Er is elke week een woorddictee en in de laatste week een controledictee met zinnen en woorden waarna er herhaald en geremedieerd kan worden. Het controledictee kan op papier of digitaal gemaakt worden. Bij taal bevat elk thema een thematoets over de domeinen Woordenschat en Kijk op taal. De toets bestaat uit basisvragen (overwegend reproductief) en extra vragen. Er zijn ook domeintoetsen (verwant aan Cito) voor Kijk op taal, Schrijven en Luisteren. In de digibordsoftware is een tussentoets Woordenschat opgenomen.

 

Waarom Taal op Maat digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

  • Individueel en adaptief oefenen met de woordenschattrainer ‘Woordmaatje.
  • In alle lessen de complete woordenschat beschikbaar, niet slechts een deel.
  • Spelling: extra oefenen met de weektaak op adaptieve wijze. Automatisch staat de juiste herhalings- of verrijkingsstof klaar.
  • Elke spellingscategorie heeft een eigen icoon dat het visuele geheugen activeert en helpt automatiseren.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

  • Verwerken van de basis- en plusstof kan volledig digitaal, waarbij de leerkracht inzicht in de resultaten van zijn groep heeft via zijn dashboard.
  • De digitale toetsen worden automatisch nagekeken, van de juiste feedback voorzien voor de leerling en geadministreerd in de resultatenmonitor.
  • Handige tools voor woordenschat, grammatica en dictees beschikbaar in de leerkrachtsoftware.

Taal op Maat is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.


De Blender: Het beste van boeken én digitaal!

  • Jouw school klaar voor de toekomst
  • Eenvoudig en flexibel ervaring opdoen met blended learning
  • Jouw leerlingen gaan met voorsprong naar het VO

Waarom de Blender?

De Blender is er voor scholen die kiezen voor een combinatie van papier en digitaal. Met de Blender kunnen jij en je leerlingen zelf ervaren wanneer welke mix het beste werkt. Wij helpen je met deze manier van werken en zorgen voor ondersteuning vanuit de methoden. 


Materialen

TAAL  
Handleiding  Leerlingensoftware voor volledig digitaal werken
Taalboek a/b Digibordsoftware met resultatenmonitor
Werkboek a/b Oefen- en toetssoftware
Plusboek Gratis online kopieerbladen
SPELLING  
Handleiding Leerlingensoftware voor volledig digitaal werken
Werkboek a/b  Digibordsoftware met resultatenmonitor
Antwoordenboek  Oefen- en toetssoftware
Spellingkaarten Gratis online kopieerbladen
Spelling-maatje  

 

Video's

Algemene video Methodefilmpje De Blender: het beste van boeken en digitaal


Uitgelicht

Werkboek groep 3 Pluswerkboeken Spellingmaatje

Wist u dat er bij Taal op maat een werkboek beschikbaar is voor groep 3? De juiste voorbereiding op het werken met de methode in groep 4!

Voor taalvaardige en/of spellingvaardige leerlingen biedt Taal op maat extra uitdaging met pluswerkboeken. Ze zijn er voor groep 4 t/m 8. Het Spelling-maatje is een overzichtelijk opzoekboekje waarin alle spellingcategorieën één voor één uitgelegd worden. Per categorie zijn het kenmerk, de regel, het stappenplan, het spellingplaatje en twaalf voorbeeldwoorden opgenomen.

Meer informatie
Dat kan! Je kunt altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen

Franka Maton
Franka Maton Hoofd binnendienst

Wij begeleiden u graag bij het plaatsen van uw jaarbestelling.
Ontspannen voor de klas.