Taalverhaal.nu

De methode Taalverhaal.nu van uitgeverij ThiemeMeulenhoff (2013) is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. Bij Taalverhaal.nu is al het materiaal zowel folio als digitaal beschikbaar. Aan jou de keuze of je geheel digitaal, op papier of een combinatie van beiden kiest. Bekijk hieronder alle informatie over Taalverhaal.nu. Handig samengevat! Bestellen in de webshop

Algemeen
Taalverhaal.nu helpt scholen om het beste resultaat uit elke leerling te halen. Met deze taal- en spellingmethode blijft de lesstof leerlingen echt bij, dankzij structurele herhaling en onderhoud in een heldere en herkenbare structuur. Taalverhaal.nu helpt leerkrachten om in de lessen maximaal te differentiëren en leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen. Ook is er een sterke geïntegreerde woordenschat- en spellinglijn en een volledig geïntegreerde onderhoudslijn leesbegrip. De methode zit vol verfrissende en vernieuwende aspecten waarmee lessen verrijkt kunnen worden zonder dat bestaande werkwijzen op de schop moeten. Daarbij creëert Taalverhaal.nu tijd voor leerkrachten om aan de slag te gaan met leerlingen die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben. Taalverhaal.nu dekt alle 12 kerndoelen Nederlandse taal vanwege de geïntegreerde onderhoudsleerlijn leesbegrip! Taalverhaal.nu is aangesloten op het Momento dashboard.

Structuur
Het jaarprogramma bestaat uit 33 weken, zes blokken van vijf weken. Dit lesprogramma is uit te breiden naar 36 lesweken. In de 3 extra weken kunnen leerlingen de geleerde stof herhalen of zij kunnen aan de slag gaan met de lessen "Filosoferen met Bas Haring" of "Helder denken".

Voor zowel taal als spelling bestaat een blok uit vier lesweken en één toetsweek. Bij taal zijn er elke week vijf lessen van 45 minuten. Voor spelling gaat het om vier lessen van 25 minuten. De leerkracht gebonden en zelfstandige werklessen worden hierbij afgewisseld. Alle lessen hebben een vaste opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie. Deze manier van werken sluit goed aan bij het IGDI-model.

Differentiatie
Er kan gedifferentieerd worden op tempo en niveau. Aan het eind van elke les is er een haasjesopdracht (taal én spelling) en er zijn drie extra pagina’s met uitloopopdrachten ingedeeld in makkelijk, gemiddeld en moeilijk. De adaptieve oefensoftware kan ook ingezet worden als tempo- en niveaudifferentiatie. In de handleiding zijn tips voor NT2 leerlingen, dyslectische leerlingen, taalzwakke en taalsterke leerlingen opgenomen waarmee opdrachten beter op maat gemaakt kunnen worden. Er worden aanwijzingen gegeven voor coöperatieve werkvormen. Voor verschillende niveaus worden passende werkschriften aangeboden. Zwakke leerlingen werken in het maatschrift en sterke leerlingen krijgen plusbladen of het plusschrift tot hun beschikking. Meerbegaafde leerlingen werken met de toptaalschriften.

Volgen en toetsen
Elke week herhalen leerlingen de lesstof van die week en die van de 2 voorgaande blokken in de laatste les van de week. In het tweede, vierde en zesde blok is een optionele extra week voor extra oefening. Aan het eind van het jaar zijn er 3 weken herhaling en onderhoud van alle voorgaande leerstof. Met de Kwismeester kunnen leerlingen op elk moment zelfstandig de belangrijkste vaardigheden oefenen en herhalen.

ER IS EEN SYSTEMATISCHE TOETSING:

 • Taal start met een nulmeting aan het begin van het jaar.
 • Elke vijfde week is een bloktoets bestaand uit een signaleringstoets en controletoets.
 • Na elke twee blokken vindt een voortgangstoets plaats en elk jaar wordt afgesloten met een eindmeting.
 • Spelling kent elke laatste les van de week een woorddictee.
 • Elke vijfde week is een toetsweek bestaand uit een signaleringsdictee en controledictee.
 • Elk controledictee toetst de basisstof, relevante stof van vorige blokken en stof van komend blok en op een hoger niveau.
 • Na blok 2 en 4 is er een voortgangstoets.
 • Ook spelling sluit het jaar af met een eindmeting.

Waarom Taalverhaal.nu digitaal?
Voordelen leerling van de digitale methode:

 • Alle leerlingen werken op hun eigen niveau wat hen motiveert.
 • De leerlingen zien zelf per opdracht en per les hoe hun voortgang is.
 • De leerlingen krijgen goede ondersteuning in de vorm van tips, uitleg en feedback.
 • Bij elke opdracht kun je uitleg oproepen.
 • Leerlingen leren te reflecteren door de zelfscore opdrachten.

Voordelen leerkracht van de digitale methode:

 • De leerkracht krijgt op basis van de toetsresultaten een volledig automatisch groepsplan, met leerroutes op maat.
 • Tijdsbesparing door het complete lesoverzicht op de methodestartpagina. Ideaal voor de lesvoorbereiding.
 • Alle opdrachten en uitleg (plus antwoorden) volledig digitaal, interactief op drie niveaus voor groep 4 t/m 8.

Taalverhaal.nu is aangesloten op het Momento dashboard; in 1 oogopslag overzicht en inzicht in de oefen- en toetsresultaten.

Materialen

TAAL

 

Handleiding

Antwoorden plusschrift Nieuw vanaf mei 2016

Leerlingenboek

Toetsschrift

Werkschrift a/b

Toptaalschrift

Maatschrift a/b

Kwismeester

Plusschrift Nieuw vanaf mei 2016

Methodestartpagina met digibordsoftware incl. printbladen

Antwoorden werkschrift a/b

Oefen-, toets- en verwerkingssoftware

Antwoorden maatschrift a/b

Digitale boeken en schriften in Schooltas

SPELLING

 

Handleiding

Antwoorden maatschrift a/b

Leerlingenboek

Antwoorden plusschrift Nieuw vanaf mei 2016

Werkschrift a/b

Kwismeester

Maatschrift a/b

Methodestartpagina met digibordsoftware incl. printbladen

Antwoorden werkschrift a/b

Oefen- en verwerkingssoftware

Digitale boeken en schriften in Schooltas

 

Video's

Voorlichtingsvideo  Introductievideo  Instructiefilmpje

Uitgelicht

Filosoferen en helder denken Kwismeester Implementatietraining

De lessen Filosoferen van Bas Haring en Helder denken van de methode Taalverhaal.nu kan nu ook als losstaande module besteld worden. Met ´Filosoferen met Bas Haring´ en ´Helder denken´ ontwikkelen je leerlingen in groep 4 tot en met 8 onmisbare vaardigheden voor de 21e eeuw.

Met de Kwismeester, een uitdagende oefenquiz, kunnen leerlingen op elk moment zelfstandig in tweetallen de belangrijkste taalvaardigheden oefenen.

 

 

 

De implementatiemap is beschikbaar in een handige overzichtelijke map en bestaat uit een zestal modules. Van een eerste kennismaking en startbekwaamheid in het werken met Taalverhaal.nu, naar steeds meer verdiepen van kennis en vaardigheden in het werken met Taalverhaal.nu.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.

Vraag je zichtzending/proeflicentie aan

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie