Wereldoriëntatie
Op deze pagina vind je alle informatie over wereldoriëntatie en de methoden. Klik op de gewenste methode voor alle informatie, handig samengevat op 1 pagina. Wil je graag een zichtzending of proeflicentie aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe.
Geïntegreerd
Reinders heeft diverse methoden waarbij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek geïntegreerd worden aangeboden. Dit betekent dat de zaakvakken waar mogelijk in samenhang worden gegeven, zodat de leerstof van de verschillende vakgebieden elkaar kunnen versterken. 

Methode Uitgever Momento
Blink Wereld Geïntegreerd Blink v
Expeditie Wereld Exova  
Faqta Wereld en Talent Faqta  
TopOndernemers TopOndernemers  
 Wijzer! Wereldoriëntatie Noordhoff V
De Zaken 3-4 Zwijsen  

Aardrijkskunde
Het vak Aardrijkskunde laat een kind kennismaken met de wereld om zich heen. Naast de topografische kennis van Nederland, Europa en de Wereld valt er veel meer te leren over onze wereld. Alleen al de verschillende culturen, landschappen, soorten klimaten en de bijbehorende kenmerken zorgen voor een diversiteit aan lesstof. Scholen bieden Aardrijkskunde structureel aan in de groepen 5 t/m 8. Sommige methodes bieden ook materiaal aan voor de groepen 3 en 4 waardoor een eerste kennismaking met wereldoriëntatie wordt gemaakt

Methode Uitgever Momento
Argus Clou Aardrijkskunde Malmberg v
Blink Wereld Aardrijkskunde Blink v
Wereldzaken Zwijsen  v 
Wijzer! Aardrijkskunde Noordhoff v
Geobas Noordhoff  
Meander Malmberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geschiedenis
Het vak Geschiedenis laat een kind kennismaken met de diverse tijdvakken tot aan nu. Denk hierbij o.a. aan tijdvakken als de Grieken en Romeinen, Steden en Staten en Televisie en Computer. Binnen deze tijdvakken is er aandacht voor de bijbehorende kenmerken die het tijdvak zo karakteristiek maken. Diverse onderwerpen zoals hunebedden, VOC, slavernij en de Tweede Wereldoorlog komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden belangrijke historische gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis geïntroduceerd. Veelal aan de hand van een verhaal waardoor het kind zich echt terug in de tijd waant. 

Methode Uitgever Momento
Argus Clou Geschiedenis Malmberg v
Blink Wereld Geschiedenis Blink v
Tijdzaken Zwijsen  v 
Wijzer! Geschiedenis Noordhoff v
Brandaan Malmberg  

 


 

 

 

 

 

 

 
Natuur & techniek
Natuur en techniek omvat twee onderdelen. Het onderdeel Natuur bevat alle kennis over planten, mensen en dieren. Zo leren kinderen o.a. over het functioneren van het menselijk lichaam, de leefomgeving van dieren en de voortplanting van planten. Het tweede onderdeel Techniek (en wetenschap) besteedt gericht aandacht aan materialen en natuurkundige verschijnselen als licht, elektriciteit en magnetisme. Kinderen worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor diverse technische problemen. Hierbij staat het onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren centraal. 

Methode Uitgever Momento
Argus Clou Natuur en techniek Malmberg v
Blink Wereld Natuur en techniek Blink v
Natuurzaken Zwijsen  v 
Wijzer! Natuur en techniek Noordhoff v
Naut Malmberg