Blink Wereld geïntegreerd

De methode Blink Wereld - geïntegreerd van uitgeverij Blink is een methode voor groep 3 t/m 8 die wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt. De methode is digitaal en wordt jaarlijks geactualiseerd. De verwerking van de lessen kan volledig digitaal, met logboeken die je zelf print of bestelt. Bekijk hieronder alle informatie over Blink Wereld - geïntegreerd. Handig samengevat! Bestellen in de webshop

Algemeen
Dit nieuwe pakket van Blink Wereld biedt thema’s waarmee de leerlingen onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken. Leerlingen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de leerlingen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21st century skills worden gedekt. Thematisch en geïntegreerd werken is voor de meeste scholen een flinke omschakeling. Alle scholen beginnen daarom met een uitgebreide startworkshop waarin je uitleg krijgt over de opzet en inhoud van de thema’s. Daarnaast begeleiden we jou en je team bij het maken van keuzes in het geïntegreerd en thematisch werken. Blink Wereld is aangesloten op het Momento dashboard.

Structuur
Er zijn tien thema's voor groep 5/6 en tien voor groep 7/8. Het ene jaar doe je pakket A met vijf thema's en het volgende jaar doe je met pakket B vijf andere thema's. Per periode is er een overkoepelend onderwerp waar de thema's van groep 5/6 en 7/8 binnen vallen. Zo passen de thema's Stadsmakers (groep 5/6) en Altijd onderweg (groep 7/8) binnen het onderwerp 'Een eigen plek'. Op deze manier kun je in de hele school met hetzelfde onderwerp bezig zijn, maar geven de verschillende groepen daar een eigen invulling aan - passend bij het niveau.

In de thema's komen de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod. Elk thema is opgebouwd in zes dezelfde stappen:

  • Intro
  • Geleide onderzoekslessen
  • Test jezelf
  • Eigen onderzoek
  • Presentatie
  • Evaluatie

Voor het eigen onderzoek hebben we een (online) toolbox met vaardigheidskaarten ontwikkeld. Op de kaarten staan onder andere tips over het stellen van een goede onderzoeksvraag, het maken van een powerpointpresentatie maar ook hoe je goed kan samenwerken. Daarnaast houden ze in hun logboek hun vorderingen van hun onderzoek bij; dit kan zowel digitaal als op papier.
De thema's bestaan uit minimaal twaalf lessen, maar je kunt deze basisroute uitbreiden tot twintig lessen per thema. Je besteedt ongeveer zes tot acht weken aan een thema. De uren die je nu hebt voor de drie zaakvakken - twee tot drie lesuren per week - besteed je dan allemaal aan het betreffende thema. Alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en burgerschap worden gedekt.

Differentiatie
Blink Wereld – geïntegreerd gaat uit van een activerende didactiek en van zelf onderzoeken en ontdekken. Hierdoor leren leerlingen op hun eigen niveau. Bij de geleide onderzoekslessen zijn diverse mogelijkheden om te differentiëren. Op de werkbladen is taalondersteuning, waarbij moeilijke woorden worden toegelicht. De laatste opdracht op elk werkblad is voor snelle leerlingen. Tijdens het zelfstandig onderzoek doen door de leerlingen, zijn verschillende vaardigheidskaarten die je inzet om de leerlingen extra te ondersteunen bij hun onderzoek.

Volgen en toetsen
Stap 3 van het thema is de ‘Test jezelf’ waarin je de leerlingen kunt toetsen op hun opgedane kennis in stap 2. In de laatste stap, stap 6, vindt de evaluatie plaats. Daarin reflecteren de leerlingen op zichzelf en elkaar, hun eigen onderzoeksproces en de presentatie en kijk je terug naar de leerdoelen.

Meer informatie
Wil je graag een zichtzending aanvragen? Dat kan! Vul dit formulier in en wij sturen deze zo snel mogelijk toe. Je kunt ook altijd contact opnemen met je adviseur of onze binnendienst. We helpen je graag verder met al je vragen.