Op weg naar een beredeneerd aanbod
In de filosofie van Reinders verdient ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs waarbij de leerkracht werkt met aandacht voor talenten, opbrengsten en prestaties van kinderen. En dat begint natuurlijk al in de onderbouw! Om leerkrachten in groep 1-2 in staat te stellen vanuit signaleringen van onderwijsbehoeften van kinderen te komen tot een relevant aanbod van materialen en activiteiten, heeft Reinders in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen het stappenplan 'Beredeneerd aanbod' opgezet.

Stapsgewijze afstemming op leerbehoeften

De grondbeginselen van taal, rekenen en (schrijf-)motoriek zijn door spel eenvoudig te leren. Doordat het spel van jonge kinderen aan concrete voorwerpen en materialen gebonden is, zijn ontwikkelingsmaterialen onmisbaar in de onderbouw. Door het volgen van onderstaand stappenplan werk je gestructureerd en doelgericht toe naar een beredeneerd aanbod ontwikkelingsmaterialen voor het jonge kind.

Stap 1 - inventariseren
Door middel van een gratis online inventarisatie van het huidige ontwikkelingsmateriaal, de Beredeneerd Aanbod Scan (BAS), brengen wij in kaart in welke mate de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen en motoriek vertegenwoordigd zijn. Deze nulmeting vormt de basis voor het aanvullen of verbeteren van je materiaalaanbod. Doe de BAS op www.beredeneerdaanbod.nl of klik hier voor meer informatie.
Wil je voordat je overgaat tot aanschaf de geadviseerde ontwikkelingsmaterialen zelf bekijken en uitproberen? Je bent van harte welkom in ons inspiratiecentrum in Oisterwijk.

Stap 2 - inrichten
Nu er een uitgebalanceerd materiaalaanbod is samengesteld, is het van belang om dit in een uitdagende en overzichtelijke speel-leer-werkomgeving te presenteren. Jonge kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de omgeving en inrichting van speelplekken. Door het coderen en ordenen van de kasten en materialen met Leer- en spelstickers, wordt de zelfredzaamheid van de kinderen vergroot en ontstaat er structuur in het leerstofaanbod.

Stap 3 - instrueren
Onderwijs Maak Je Samen verzorgt namens Reinders praktijkgerichte en laagdrempelige trainingen om ontwikkelingsmaterialen te plaatsen binnen de leerlijnen taal, rekenen en motoriek. Er wordt aandacht besteed aan het beredeneerd toepassen van het aanbod, het inzetten van de materialen binnen de cyclus Opbrengstgericht werken en het creëren van differentiatiemogelijkheden.

Stap 4 - implementeren
Om het geoptimaliseerde aanbod ook daadwerkelijk doelgericht in te kunnen zetten in de praktijk, hebben we de Leer- en spelwijzer ontwikkeld. In deze wijzer zijn in een oogopslag de doelen en subdoelen van de ontwikkelingsmaterialen zichtbaar.

Download voor meer informatie over de stappen en bijbehorende hulpmiddelen onze brochure Op weg naar een beredeneerd aanbod.

Bezoek onze themamiddagen!

 

Oriënteren op een nieuwe methode?
Op 27 maart en 3 april organiseren wij twee themamiddagen.
27 maart rekenen en w.o.
3 april taal en lezen.

Wil je hier graag bij zijn? Bekijk ons programma en schrijf je in!