Themamiddag rekenen

Oriënteren op een nieuwe rekenmethode? Wij helpen graag!
In het nieuwe schooljaar starten met een nieuwe methode die past bij de visie van de school, de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelt en de leerkracht optimaal ondersteunt in het geven van het beste onderwijs?

Op 9 oktober 2019 organiseert Reinders de themamiddag rekenen.

Inschrijven

De uitgevers zullen aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden, je kunt de methodes beter leren kennen door deel te nemen aan verschillende methode workshops en ook het vraagstuk `digitaliseren op mijn school' komt aan bod. Volg jouw top 3 workshops en krijg in één middag alle ins en outs te horen!

Programma
Deelname is gratis!

13.30 – 14.00: Inloop, ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45: Methode workshop
14.45 – 15.00: Pauze
15.00 – 15.45: Methode workshop
15.45 – 16.30: Methode workshop
16.30 – 17.00: Borrel in Reinders café

Locatie: Inspiratiecentrum Reinders Oisterwijk

Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

 1. Geef vorm aan digitalisering in de klas (Bram Aerns Montem onderwijsadvies)
  Een verdiepende workshop i.c.m. 2 methode workshops.
  Het gebruik van educatieve software in de klas neemt zienderogen toe. Naast het verminderen van de administratieve last, het kunnen maken van slimme analyses wordt ook de directe feedback als groot voordeel gezien. Deze voordelen betekenen niet dat je als leerkracht niets hoeft te doen, en de valkuil kan dan ook zijn dat leerlingen te veel zelfstandig hun oefeningen verwerken. Daarom gaan we in deze workshop in op de rol die de zgn. 'Growth- en Fixed-mindset' hebben bij het werken met educatieve software. Ook laten we je inzien op welke manier je het beste feedback kunt geven op basis van analyses uit Momento. Ten slotte gaan we in op hoe je het beste je digitalisering in de klas kunt organiseren, om leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen laten oefenen.
   Lees meer.
 2. De Wereld in Getallen 5 met Bingel (Malmberg)
  Eén vernieuwende visie op rekenonderwijs. Zó overtuigend, dat Malmberg het in alle nieuwe rekenmethodes toepast. Daarom biedt de nieuwste De wereld in getallen jou de allerbeste preventieve én uitdagende rekendidactiek. Wil je een programma met een vaste opbouw en veel zelfstandig werken, wil je maximale ondersteuning en wil je de kinderen motiveren met herkenbare filmpjes en boeiende rekenwiskundige vraagstukken? Dan is De wereld in getallen dé methode voor jou.
   Wil je bovendien optimaal profiteren van de voordelen van het nieuwe leerplatform Bingel? Dan biedt Bingel je adaptieve en gepersonaliseerde lesdoelen en opgaven op maat voor elk kind. De nieuwe De wereld in getallen is een ‘blended’ methode. Dit betekent dat deze methode boeken en digitale leermiddelen combineert. Je kiest zelf (per groep) of je met de leerwerkboeken en aanvullende software werkt of de kinderen digitaal laat verwerken met een werkboekje voor de doelen die zich beter lenen voor verwerking op papier. Het nieuwe rekenen begint hier! Lees meer.
 3. Getal en Ruimte Junior (Noordhoff)
  Getal en Ruimte Junior is dé nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs.Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal & Ruimte Junior centraal. Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs! Getal & Ruimte Junior maakt heldere keuzes: langere tijd aandacht voor één onderwerp; iedere dag instructie; in kleine stapjes van oefenen naar toepassen en regelmatig automatiseringsoefeningen. De methode gaat uit van duidelijke en altijd werkende strategieën. Kom naar deze workshop en ontdek hoe met Getal & Ruimte Junior elk kind leert rekenen. lees meer.

 4. Pluspunt 4 met Bingel (Malmberg)
  De nieuwe editie van Pluspunt is gebaseerd is op één heldere visie op rekenonderwijs. Kies jij voor Malmberg, dan kies je bewust voor de allerbeste rekendidactiek: uitdagend en preventief. Wil jij een programma met ruimte, wil jij maximale controle over het rekenonderwijs en wil jij de kinderen uitdagen met boeiende rekenprojecten? Dan is Pluspunt dé methode voor jou.
   Wil jij bovendien optimaal profiteren van de voordelen van het nieuwe leerplatform Bingel? Dan biedt Bingel je adaptieve en gepersonaliseerde lesdoelen en opgaven op maat voor elk kind. De nieuwe Pluspunt is een ‘blended’ methode. Dit betekent dat deze methode boeken en digitale leermiddelen combineert. Je kiest zelf (per groep) of je met de leerwerkboeken en aanvullende software werkt of de kinderen digitaal laat verwerken met een werkboekje voor de doelen die zich beter lenen voor verwerking op papier. Het nieuwe rekenen begint hier! Lees meer
 5. Math 3.0 (EXOVA)
  Maak kennis met de vernieuwde MATH 3.0 Wil jij modern, goed rekenonderwijs geven met oog voor de leerling én tegelijkertijd jouw professionele ontwikkeling naar rekenexpert vormgeven, dan nodig ik je uit om naar de workshop MATH 3.0 te komen op 27 maart a.s. bij Reinders in Oisterwijk! De vernieuwde MATH is een rekenmethodiek voor de groepen 1 t/m 8 en bestrijkt d.m.v. leerlijnen het gehele kader van referentieniveaus, kerndoelen en CITO. De doelen zijn opbouwend in moeilijkheidsgraad. Het werken met concreet materiaal, in de rekenontdekhoek, in het klaslokaal en/of in ‘de echte wereld’, vormt de basis van alle rekenbegrip. MATH steekt in op het verwerven van inzicht, keuze in rekenstrategieën en koppelt rekenen aan context en toepassingen. MATH speelt expliciet in op de vraag vanuit het veld om ‘het leren’ anders te organiseren met een duidelijke rol voor onderzoekend en ontdekkend leren, de inzet van ICT en de executieve functies/21st century skills. Dit om passend onderwijs een betere invulling te geven vanuit de ontwikkelingsbehoefte van elke leerling. In 2018 is de complete methodiek vernieuwd. Zowel de ‘look and feel’, als de inhoudelijke en didactische kant van de methodiek zijn verbeterd en aangepast aan de huidige eisen. De laatste toevoegingen bestaan uit digitale werkbladen en digitale bewijslast per leerdoel en de uitbreiding naar bewijslast voor een heel level, de helikopterbladen. Lees meer.
 6.  Alles Telt Q (Thiememeulenhoff) 
  Alles telt Q van Thiememeulenhoff gaat uit van een growth mindset. Natuurlijk moet een leerling leren rekenen en is het eindresultaat van belang. Maar de weg ernaartoe, het leerproces is net zo belangrijk. ‘Ik kan het nóg niet’ in plaats van ‘ik kan het niet’. De rol van jou als leerkracht is hierbij essentieel. De cockpit biedt alles wat nodig is voor het geven en voorbereiden van de lessen. Het is dè digitale handleiding die ondersteuning biedt bij het inzetten van de methode, en begeleiding bij het kiezen van de rekenstrategie.
  Alles telt Q is een hybride methode. Het maakt niet uit of je voor volledig digitaal, papier, of een mix hiervan gaat. Je kunt binnen de school en in jouw klas voor een mix kiezen en jaarlijks overstappen. Met jaarlijks actuele werkschriften kunnen de Leerlingen op 3 niveaus rekenen en digitaal zelfs op individueel niveau. Met elaboratieve feedback, zodat je niet alleen weet of het fout is, maar ook waarom het fout is.
  Naast de essentiële basiskennis zetten we in op functionele gecijferdheid. Wat hebben leerlingen nodig in de maatschappij? Hoe interpreteer je rekengegevens die je tegenkomt? Daar komt veel meer bij kijken dan het aanleren van een trucje. Met het rekenen van nu besteden we uitgebreid aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, computational thinking en hogere orde denkvaardigheden. Elk nieuw blok wordt met een interactief filmpje geïntroduceerd, om kinderen met een goed gevoel aan het onderwerp te laten starten en de rekenangst weg te nemen. Lees meer.
 7. Muiswerk Compleet rekenen 
  Leerlingen slim laten groeien in taal en rekenen. Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s, die leerkrachten in het primair onderwijs helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Lees meer.

What’s in it for you?

 • Inspirerende workshops over rekenen en/of digitaliseren
 • Praktische handvatten voor de inzet van (digitale) leermiddelen 
 • Gezellige borrel

Inschrijven

Implementatietrainingen rekenen

Nieuwe rekenmethode?

Leg een stevige basis

Agenda events 2020