Themamiddag Taal/lezen (=afgelast i.v.m. Coronavirus)
Op 25 maart 2020 organiseert Reinders de themamiddag Taal/lezen.

De uitgevers zullen aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden, je kunt de methodes beter leren kennen door deel te nemen aan verschillende workshops. Ook het vraagstuk 'digitaliseren op mijn school' wordt behandeld waarin Bram Aerns namens Montem onderwijsadvies in een workshop uitleg geeft over hoe je het beste de digitalisering in je klas kunt organiseren. Volg 3 workshops naar keuze en krijg in één middag alle ins en outs te horen!

Programma
Deelname is gratis!

13.30 – 14.00: Inloop, ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45: Methode workshop 
14.45 – 15.00: Pauze
15.00 – 15.45: Methode workshop
15.45 – 16.30: Methode workshop
16.30 – 17.00: Borrel in Reinders café

Locatie: Inspiratiecentrum Reinders Oisterwijk

Maak je keuze uit de volgende methodeworkshops:

1. Geef vorm aan digitalisering in de klas (Bram Aerns Montem onderwijsadvies)
Een verdiepende workshop i.c.m. 2 methode workshops.
Het gebruik van educatieve software in de klas neemt zienderogen toe. Naast het verminderen van de administratieve last, het kunnen maken van slimme analyses wordt ook de directe feedback als groot voordeel gezien. Deze voordelen betekenen niet dat je als leerkracht niets hoeft te doen, en de valkuil kan dan ook zijn dat leerlingen te veel zelfstandig hun oefeningen verwerken. Daarom gaan we in deze workshop in op de rol die de zgn. 'Growth- en Fixed-mindset' hebben bij het werken met educatieve software. Ook laten we je inzien op welke manier je het beste feedback kunt geven op basis van analyses uit Momento. Ten slotte gaan we in op hoe je het beste je digitalisering in de klas kunt organiseren, om leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen laten oefenen. 

Taalmethoden

2. Flexi Taal (MuiswerkFlexi)
Leerlingen slim laten groeien in taal en rekenen. Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s, die leerkrachten in het primair onderwijs helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Lees meer.

3. Taalverhaal.nu (ThiemeMeulenhoff)
Taalverhaal is een krachtige taal en spellingmethode, gericht op motivatie en resultaat. Het is de enige methode die alle twaalf kerndoelen van de Nederlandse taal dekt. Daarnaast onderscheidt de methode zich door structurele herhaling en onderhoud op weekniveau, blokniveau en jaarniveau. En de methode bevat een unieke woordenschatlijn, geïntegreerd in de taaldomeinen. Differentiëren doe je gemakkelijk op 4 niveau's, er is materiaal beschikbaar voor: De taalzwakke leerling, de gemiddelde leerling, de taalsterke leerling en de begaafde leerling. Lees meer.

4. Taal op Maat en Spelling op Maat 2 (Noordhoff)
Taal op maat en Spelling op maat vormen samen een complete leerlijn voor groep 3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. De bewezen structuur zorgt voor duidelijkheid en overzicht voor de leerlingen. De leerkracht kan eenvoudig differentiëren en zo optimaal inspelen op verschillende taalniveaus. De methoden hebben een ijzersterke didactiek en kunnen samen, maar ook los van elkaar worden ingezet. Kom naar deze workshop en ontdek hoe je met Taal en Spelling op maat met gemak naar het beste resultaat gaat! Lees meer.

5. Staal (Malmberg)
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. Lees meer.

6. Taal Actief (Malmberg)
Kwaliteit en resultaatgericht. Dat is Taal actief. Een praktische methode met de zekerheid van goede leerresultaten. Jij bepaalt hoe je werkt. Met boeken, digitaal of een combinatie. De beste taalexperts, kinderboekenschrijvers en scholen werkten mee aan deze editie. Taal actief differentieert vanaf dag 1 op 3 niveaus. Ook in de instructie. De handleiding bevat een verlengde instructie voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben. En er is een plusboek met een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen. Lees meer.

Leesmethoden
Voortgezet technisch lezen

7. Atlantis (Delubas)
Leesplezier is de basis voor leessucces. Daarom maak je met Atlantis de meeste én de leukste leeskilometers. Wil jij naar huis met wetenschappelijke inzichten over effectief leesonderwijs? Word je blij van een methode die leesonderwijs in samenhang aanbiedt? Wil je alles weten over het didactische differentiatiemodel voor combinatiegroepen? En ben je nieuwsgierig naar de methode waarin alle lezers voldoende worden ondersteund en uitgedaagd? Dan mag je de workshop over Atlantis zeker niet missen! Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten! Lees meer.

8. Documentatiecentrum Online (Schoolsupport)
Wie kent het niet? De informatieboeken in de bakken zijn vernieuwd en gaan digitaal als Documentatiecentrum Online: dat is je themabieb online. Hier vind je alle Documentatiecentrumboeken online die de laatste 7 jaar zijn verschenen en nog gaan verschijnen. Met de fraai geïntegreerde, kindvriendelijke zoekmachine van Wizenose zoek je bovendien bij elk thema en elk leesboek moeiteloos passende video’s, plaatjes en weblinks. Zo krijgt je werkstuk, project of presentatie de inhoud die het verdient. En zo leren kinderen informatie te verwerken binnen een gekaderde bronomgeving. Want informatie verwerken is omgaan met bronnen! 

9. Flits (Noordhoff)
Flits is de meest compacte methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4 t/m 8. Leerlingen lezen vanuit prikkelende thema’s en nieuwsgierig makende Flitsvragen, waardoor ze de verhalen en teksten ingezogen worden. Door de overkoepelende thema’s met veel verschillende tekstonderwerpen en -soorten, zijn er voor ieder kind aansprekende teksten. Leesplezier staat ook voorop in de unieke lessenserie leesbevordering en jeugdliteratuureducatie met een complete canon van de jeugdliteratuur. Scholen zijn vooral tevreden met de motiverende lessen, het plusmateriaal, de frisse uitstraling en de vele mogelijkheden van Flits. Kom naar deze workshop en ontdek hoe Flits lezen boeiend maakt! Lees meer.

10. Estafette 3 (Zwijsen)
Een vertrouwde naam maar een compleet vernieuwde methode! We hebben niet alleen een nieuwe technische leerlijn, die aansluit op de laatste wetenschappelijke inzichten en toetsen. Maar bieden nu lezen in samenhang aan: correct, vlot en vloeiend lezen, leesbegrip, leesbeleving en leesbevordering. En dat in elke les, bij iedere tekst. Waarbij in groep 7 & 8 de nadruk ligt op begrijpend lezen, studerend lezen en leesbevordering. Met de nieuwe Estafette heb je hét totaalaanbod voor lezen in groep 4 t/m 8. Waar leerlingen ook nog eens heel blij van worden! Lees meer.

11. Station Zuid (Malmberg)
Station Zuid is een effectieve leesmethode met veel uitdaging en beleving. Met deze methode daag je kinderen uit op hun eigen niveau. Zo houd je de lessen spannend en motiveer je iedereen in de klas. Station Zuid blinkt uit in effectiviteit en leert álle kinderen beter lezen. De praktische instructie, effectieve werkvormen en goede ondersteuning zorgen voor beter leesonderwijs met hoge leesresultaten. Naast technisch lezen besteedt Station Zuid expliciet aandacht aan leesbevordering. Station Zuid werkt toe naar referentieniveau 1S. Lees meer.

12. Karakter (Malmberg)
Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. Met als resultaat... een klas vol enthousiaste lezers! In Karakter staan de leesteksten centraal. Ze zijn op maat geschreven door bekende kinderboekenauteurs en in elke tekst draait het om één leesmoeilijkheid of één aspect van vloeiend lezen, zoals woordgroepen of leestekens. Het leeswerkboek blijft altijd up-to-date omdat het gedurende het gebruik van methode aan de actualiteit of aan de wensen van scholen kan worden aangepast. Lees meer.

Aanvankelijk lezen

13. Lijn 3 (Malmberg)
Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. Lees meer.

14. Veilig leren lezen (Zwijsen)
Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet nieuwe kim-versie ontwikkeld. De vernieuwde didactiek, waarbij telkens één nieuwe letter centraal staat, zorgt voor nóg betere lees- én spellingsprestaties. Lees meer.

What’s in it for you?

  • Inspirerende workshops taal en lezen gegeven door de uitgeverijen
  • In één middag op de hoogte van alle ins en outs 
  • Gezellige borrel

Methode-implementatie trainingen

Begeleiding bij de implementatie van een nieuwe methode

Klik hier voor meer informatie

Agenda events 2020