Blended learning

Het beste van twee werelden

Het beste van twee werelden

Blended learning is een veel gebruikte term binnen organisaties. Deze manier van leren combineert de wat klassiekere vormen van onderwijs, bijvoorbeeld fysieke trainingen of studiedagen, met modernere manieren van leren zoals onder andere e-learning en webinars. Blended learning kan daarom een goede oplossing zijn voor scholing binnen een organisatie.

Een passende strategie
Het beschikbaar stellen van de juiste kennis wordt steeds belangrijker voor werkgevers. Het inrichten van een zogenaamde “Academie” komt steeds vaker voor. Het implementeren van een juiste werkwijze of een bepaald gedrag kan echter naar de online leeroplossingen van de Reinders Academie ook gecombineerd worden met fysieke trainingselementen.

Soms lijkt het alsof blended learning een onmisbaar element is in het beleid voor professionalisering. Wij adviseren echter dat het van belang is om een passende strategie te kiezen bij de gestelde doelen. Welke doelen zijn gesteld en op welke wijze worden deze effectief en efficiënt behaald? Daarbij blijkt vanzelf of blended learning de juiste oplossing is.

Overlap is belangrijk
Bij het combineren van e-learning én een fysieke training is het belangrijk om overlap te realiseren. Kom in het dagprogramma terug op de e-learning die vooraf is gevolgd, daarmee laat je zien dat je de inzet van deelnemers waardeert en worden cursisten beloond voor hun betrokkenheid. Maak ook heldere afspraken met de trainer of expert die het dagprogramma vervult en stel hem vooraf de e-learning module beschikbaar. Verwacht een goede aansluiting van de trainer, zodat er in het fysieke gedeelte geen kennisoverdracht meer hoeft plaats te vinden.


 

 

Meer informatie
Wil je meer weten over Blended learning, neem dan contact met ons op. 

Bezoek onze themamiddagen!

 

Oriënteren op een nieuwe methode?
Op 27 maart en 3 april organiseren wij twee themamiddagen.
27 maart rekenen en w.o.
3 april taal en lezen.

Wil je hier graag bij zijn? Bekijk ons programma en schrijf je in!